เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง World Gone Mad – Bastille

ผลงานดีๆ จาก Bastile ที่เดี๊๊ยนว่ามีความฟังง่าย โดยเพลงนี้ถูกใช่ในหนังเรือง The Bright จาก Netflix ด้วยแหละ โอ้ย ชอบจังเลย หยิบมาแปลให้ฟังกันค่ะ มาแปลกัน

 

So this is where we are

It's not where we had wanted to be

If half the world's gone mad

The other half just don't care, you see

งั้นเราก็มาถึงจุดนี้

มันไม่ใช่จุดที่เราเคยอยากจะเป็น

มันเหมือนครึ่งโลกมันบ้าไปแล้ว

อีกครึ่งหนึ่งก็แค่ไม่สนใจ  เห็นมั้ยคุณ

 

You don't want to fuck with us

British to the very last

คุณไม่อยากจะมาแหยมกับพวกเรา

คนอังกฤษคงอยู่ตลอดไป

 

When it feels like the world's gone mad

And there's nothing you can do about it

No, there's nothing you can do about it

When it feels like the world's gone mad

And there's nothing you can do about it

No, there's nothing you can do about it

เมือมันมีความรู้สึกว่าโลกของเรามันบ้าไปแล้ว

และมันไม่มีอะไรที่คุณทำได้

ไม่นะ ไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้

เมือมันมีความรู้สึกว่าโลกของเรามันบ้าไปแล้ว

และมันไม่มีอะไรที่คุณทำได้

ไม่นะ ไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้

 

So tell me what's the news

And what is it you want me to see

We're lying to ourselves

And dancing by the light of the screen

งั้นบอกฉันสิว่าข่าวใหม่คืออะไร

และคุณอยากให้ฉันเห็นอะไรกันแน่

เรากำกลังโกหกตัวเอง

และเต้นไปกับแสงไฟของหน้าจอ

 

You don't want to fuck with us

British to the very last

คุณไม่อยากจะมาแหยมกับพวกเรา

คนอังกฤษคงอยู่ตลอดไป

 

When it feels like the world's gone mad

And there's nothing you can do about it

No, there's nothing you can do about it

When it feels like the world's gone mad

And there's nothing you can do about it

No, there's nothing you can do about it

เมือมันมีความรู้สึกว่าโลกของเรามันบ้าไปแล้ว

และมันไม่มีอะไรที่คุณทำได้

ไม่นะ ไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้

เมือมันมีความรู้สึกว่าโลกของเรามันบ้าไปแล้ว

และมันไม่มีอะไรที่คุณทำได้

ไม่นะ ไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้

 

Another man holding a microphone

Trying to say something at all

Or finding himself on an empty road

Trying to choose which way to go

ผู้ชายอีกคนหนึ่งกำลังมือไมโคโฟน

พยายามที่จะพูดอะไรสักอย่าง

หรือค้นหาตัวเองบนถนนที่ว่างเปลล่า

พยายามที่จะเลือกหาทางที่จะเดินต่อไป

 

So, you wanna make some money?

You wanna make some money

So, you wanna be somebody?

You wanna make some money

งั้น คุณอยากจะหาเงินเหรอ?

คุณอยากจะหาเงินหรือเปล่า

งั้นคุณอยากจะเป็นใครสักคนใช่หรือไม่

คุณอยากจะหาเงินสินะ

 

When it feels like the world's gone mad

And there's nothing you can do about it

No, there's nothing you can do about it

When it feels like the world's gone mad

And there's nothing you can do about it

No, there's nothing you can do about it

เมือมันมีความรู้สึกว่าโลกของเรามันบ้าไปแล้ว

และมันไม่มีอะไรที่คุณทำได้

ไม่นะ ไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้

เมือมันมีความรู้สึกว่าโลกของเรามันบ้าไปแล้ว

และมันไม่มีอะไรที่คุณทำได้

ไม่นะ ไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้