เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง COMPLETE MESS – 5 Seconds of Summer

เพลงแนวป็อปร้อคที่ขอบอกว่าเนื้อหาและดนตรีคือขาดมากเลยค่ะ ตอนแรกที่เดี๊ยนฟังเพลงนี้คือไม่คิดว่าเป็นเพลงของ 5 Seconds of Summer เลย คือพวกเขาเติบโตมากๆ โดยเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ปล่อยตามเพลงที่เฉลิมฉลอง single ครบรอบ 1 ปี อย่าง 2011 ด้วย เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

Caught up in Heaven, but your Heaven ain't the same

And I’ve never been a saint, have I?

This evanescence always fleeting like a flame

But I'm never one to change, am I?

ตกอยู่ในสวรรค์ แต่สวรรค์ของคุณจะไม่เหมือนเดิม

และจะไม่มีวันเป็นนักบุญใช่ไหมสำหรับฉัน?

การค่อยๆ สูญสลายไปนี้มักจะหายไปเหมือนเปลวไฟ

แต่ฉันจะไม่มีทางเป็นคนที่จะเปลี่ยนไป ใช่ไหม?

 

Call it a lesson when I feel you slide away

And I'm missin’ out on half my life

เรียกมันว่าเป็นบทเรียน เมื่อฉันรู้สึกว่าคุณค่อยๆ เลื่อนหายไป

และฉันทำชีวิตหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเลย

 

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

โอ้ คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์

โอ้ คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์

 

Hang on to moments like they'll never drift away

'Cause you'll never get to say goodbye

I ask no questions as your colours take their hold

As my darkness turns to gold inside

อยู่กับช่วงเวลาต่างๆ เหมือนว่ามันจะไม่มีทางหลุดลอยหายไป

เพราะคุณไม่เคยจะต้องบอกลา

ฉันไม่ถามอะไรเมื่อคุณเลิกจากสิ่งที่คุณเป็น

เมื่อความมืดของฉันเปลี่ยนเป็นสีทองจากภายใน

 

I learned my lesson when I felt you slip away

And I'm missing out on half my life

ฉันเรียนรู้บทเรียนของฉันเมื่อฉันรู้สึกว่าคุณเลื่อนไถลออกไป

และฉันทำชีวิตหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเลย

 

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

โอ้ คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์

โอ้ คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์

 

(You make me a complete mess)

(You make me a complete mess)

(คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์)

(คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์)

 

Caught up in Heaven, but your Heaven ain't the same

But I've never been a saint, have I?

ตกอยู่ในสวรรค์ แต่สวรรค์ของคุณไม่ได้เหมือนเดิม

แต่ฉันไม่เคยจะได้เป็นนักบุญอยู่แล้วนี้ใช่ไหม?

 

Oh, you make me complete

You make me complete (You make me complete)

You make me a complete mess

Oh, you make me complete (You make me complete)

You make me complete (You make me complete)

You make me a complete mess

โอ้ คุณทำให้ฉันสมบูรณ์

คุณทำให้ฉันสมบูรณ์ (คุณทำให้ฉันสมบูรณ์)

คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์

โอ้ คุณทำให้ฉันสมบูรณ์ (คุณทำให้ฉันสมบูรณ์)

คุณทำให้ฉันสมบูรณ์ (คุณทำให้ฉันสมบูรณ์)

คุณทำให้ฉันพังโดยสมบูรณ์