เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Nevermind – Dennis Lloyd

เพลงจากนักร้องชาวอิสราเอลอย่าง โดยเพลงนี้เค้าทำเพลงแนว pop funk และ electro ได้ออกมาเก๋และแนวมาก เดี๊ยนชอบฟังเพลงแนวนี้นะคะ รู้สึกชิลดี โดยเพลงนี้ไม่มีอัลบั้มแต่ปล่อยออกมาเป็น Single ปี 2018 นี้ เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

 

Alright, I'm ready now, ready now

I ain't gonna, I ain't gonna fall back down, no

Alright, I'll take it on, take it on me

Take it on me, hmm, baby

All I ever ask, ever ask

Are you gonna, are you gonna be my lover?

Tonight, and take it with, take it with me

Take it with me

เอาล่ะ ฉันพร้อมแล้วตอนนี้ พร้อมแล้วตอนนี้

ฉันจะไม ฉันจะไม่ร่วงถอยหลังไปหรอก ไม่

เอาล่ะ ฉันจะรับผิดชอบเอง รับผิดชอบเอง

รับผิดชอบเอง อืม ที่รัก

ทั้งหมดที่ฉันขอ ที่ฉันขอ

คุณจะ คุณจะเป็นคนรักของฉันไหม?

คืนนี้ และไปกับฉัน ไปกับฉัน

ไปกับฉัน

 

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

 

Alright, I'm ready now

I ain't gonna, I ain't gonna stop right now, no

Alright, I'll take it on, take it on me

Take it on me, ooh baby

All I ever ask, ever ask is

Do you wanna, do you wanna see my fire

Tonight, and take it with, take it with me

Take it with me, hmm baby?

เอาล่ะ ฉันพร้อมแล้วตอนนี้ พร้อมแล้วตอนนี้

ฉันจะไม ฉันจะไม่ร่วงถอยหลังไปหรอก ไม่

เอาล่ะ ฉันจะรับผิดชอบเอง รับผิดชอบเอง

รับผิดชอบเอง อืม ที่รัก

ทั้งหมดที่ฉันขอ ที่ฉันขอ

คุณจะ คุณจะเป็นคนรักของฉันไหม?

คืนนี้ และไปกับฉัน ไปกับฉัน

ไปกับฉัน

 

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

What if I left and it made no sense

And you tell your friends

And they hold your hands

Baby, never mind, never mind

Never mind, never mind

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ถ้าฉันได้จากไปและมันไม่มีเหตุผลใด

และคุณบอกเพื่อนๆ ของคุณ

และพวกเขาจับมือคุณไว้

ที่รัก ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ

ไม่ต้องใส่ใจหรอก ไม่ต้องใส่ใจ