เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Follow Your Fire – Kodaline

เพลงบัลลาดช้าๆ จาก Kodaline ด้วยตัวเพลงที่มี่ความผสมผสานกันระหว่างเครื่องดนตรีและความ Electronic เบาๆ ในเพลง ทำให้ตัวเพลงออกมามีความเป็นเอกลักษณ์และติดหูพอสมควร เดี๊ยนว่าทำได้ดีเลยค่ะในอัลบั้มใหม่ของเขาเพลงนี้ เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

I remember you and me

Back when we were 17

Drinking, kissing in the street

We couldn't get enough

I see you layin' there with me

Like my missing puzzle piece

Dreaming of what we could be

We couldn't make you up

ฉันจำได้เรื่องของคุณกับฉัน

ย้อนกลับไปเมื่อเราอายุ 17 ปี

ดื่ม จูบกันบนถนน

เราไม่หมดแรงกันเลย

ฉันมองเห็นคุณนอนข้างฉัน

เหมือนกับตัวต่อที่หายไป

เฝ้าฝั่นถึงสิ่งที่เราสามารถเป็นได้

เราไม่สามารถทดแทนให้คุณได้

 

We had the songs that we sang along to

You had the moves to make me dance with you

I always saw you reaching and catching stars

We had the thing that everyone wanted

Hung on your sleeve, you wore your heart on it

Did you get out I'm wondering where you are?

(Did you follow your, follow your fire?)

เราเคยมีเพลงที่เราได้ร้องไปด้วยกัน

คุณเคยขอฉันให้เต้นรำไปกับคุณ

ฉันมักจะเป็นคุณเอื้อมมือออกไปและจับดวงดาว

เราเคยมีสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ

คิดถึงแขนเสื้อของคุณ ที่คุณวาดหัวใจของคุณลงไป

คุณออกไปแล้วและฉันสงสัยว่าคุณอยู่ไหนตอนนี้?

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

 

We had the songs that we sang along to

You had the moves to make me dance with you

I always saw you reaching and catching stars

(Did you follow your, follow your fire?)

We had the thing that everyone wanted

Hung on your sleeve, you wore your heart on it

Did you get out I'm wondering where you are?

(Did you follow your, follow your fire?)

Did you follow your fire?

เราเคยมีเพลงที่เราได้ร้องไปด้วยกัน

คุณเคยขอฉันให้เต้นรำไปกับคุณ

ฉันมักจะเป็นคุณเอื้อมมือออกไปและจับดวงดาว

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

เราเคยมีสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ

คิดถึงแขนเสื้อของคุณ ที่คุณวาดหัวใจของคุณลงไป

คุณออกไปแล้วและฉันสงสัยว่าคุณอยู่ไหนตอนนี้?

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

คุณเคยตามไฟของคุณไปไหม?

 

The time we stole your daddy's car

And drove around till' it got dark

We slept outside in Phoenix Park

We couldn't get enough

We promised that we'd never part

On a tree, under the stars

We carved our names into the bark

To be there when we're not

ตอนที่เราขโมยรถของพ่อคุณ

และขับไปเรื่อยๆ จนมันเริ่มดึก

เรานอนนอกบ้านในส่วน Phoenix Park

เราไม่เหนื่ยกันเลย

เราเคยสัญญาว่าเราจะไม่แยกจากกัน

บนต้นไม้ ใต้ดวงดาว

เราสลักชื่อของเราบนเปลือกไม้

ให้คงอยู่ตลอดไปแทนเรา

 

We had the songs that we sang along to

You had the moves to make me dance with you

I always saw you reaching and catching stars

We had the thing that everyone wanted

Hung on your sleeve, you wore your heart on it

Did you get out I'm wondering where you are?

(Did you follow your, follow your fire?)

เราเคยมีเพลงที่เราได้ร้องไปด้วยกัน

คุณเคยขอฉันให้เต้นรำไปกับคุณ

ฉันมักจะเป็นคุณเอื้อมมือออกไปและจับดวงดาว

เราเคยมีสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ

คิดถึงแขนเสื้อของคุณ ที่คุณวาดหัวใจของคุณลงไป

คุณออกไปแล้วและฉันสงสัยว่าคุณอยู่ไหนตอนนี้?

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

 

We had the songs that we sang along to

You had the moves to make me dance with you

I always saw you reaching and catching stars

(Did you follow your, follow your fire?)

We had the thing that everyone wanted

Hung on your sleeve, you wore your heart on it

Did you get out I'm wondering where you are?

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

เราเคยมีเพลงที่เราได้ร้องไปด้วยกัน

คุณเคยขอฉันให้เต้นรำไปกับคุณ

ฉันมักจะเป็นคุณเอื้อมมือออกไปและจับดวงดาว

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

เราเคยมีสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ

คิดถึงแขนเสื้อของคุณ ที่คุณวาดหัวใจของคุณลงไป

คุณออกไปแล้วและฉันสงสัยว่าคุณอยู่ไหนตอนนี้?

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

(คณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

(คณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

 

I remember you and me

Back when we were 17

Drinking, kissing in the street

We couldn't get enough

ฉันจำได้เรื่องของคุณกับฉัน

ย้อนกลับไปเมื่อเราอายุ 17 ปี

ดื่ม จูบกันบนถนน

เราไม่หมดแรงกันเลย

 

We had the songs that we sang along to

You had the moves to make me dance with you

I always saw you reaching and catching stars

(Did you follow your, follow your fire?)

We had the thing that everyone wanted

Hung on your sleeve, you wore your heart on it

Did you get out I'm wondering where you are?

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

(Did you follow your, follow your fire?)

Oh, oh, oh

เราเคยมีเพลงที่เราได้ร้องไปด้วยกัน

คุณเคยขอฉันให้เต้นรำไปกับคุณ

ฉันมักจะเป็นคุณเอื้อมมือออกไปและจับดวงดาว

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

เราเคยมีสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ

คิดถึงแขนเสื้อของคุณ ที่คุณวาดหัวใจของคุณลงไป

คุณออกไปแล้วและฉันสงสัยว่าคุณอยู่ไหนตอนนี้?

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

(คุณเคยตาม เคยตามไฟของคุณไปไหม?)

โอ้ โอ้ โอ้

 

Did you follow your, follow your fire?

คุณจะตาม คุณจะตามไฟของคุณไปไหม?