เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Falling – Alesso

Alesso ปล่อยเพลงใหม่และก็เป็นเพลงที่มันส์มากๆ ได้ลำดับยอดวิวมากมายไปอย่างรวดเร็วสมดังคาดหมาย เรามาแปลเพลงนี้กันเลยค่ะ

 

Right here, right now, it's all we need

Relax your mind and set it free

Be all you got, be all I see

The way you move, the way you feel

ที่นี้ ตอนนี้ นี้คือทั้งหมดที่เราต้องการ

ปล่อยใจให้สงบและให้มันล่องลอยไป

เป็นทุกอย่างที่คุณมี เป็นทุกอย่างที่ฉันเห็นได้

วิธีการเคลื่อนไหวของเธอ ความรู้สึกของเธอ

 

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

 

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

 

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคลุมสติของฉัน

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคลุมสติของฉัน

มองที่ฉันสิ ฉันน่ะ

 

Right here, right now it's all we need

Relax your mind and set it free

Be all you got, be all I see

The way you move, the way you feel

ที่นี้ ตอนนี้ นี้คือทั้งหมดที่เราต้องการ

ปล่อยใจให้สงบและให้มันล่องลอยไป

เป็นทุกอย่างที่คุณมี เป็นทุกอย่างที่ฉันเห็นได้

วิธีการเคลื่อนไหวของเธอ ความรู้สึกของเธอ

 

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

 

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

 

Look at me I'm falling, falling, eh-eh

Falling, falling, eh-eh

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

ปล่อยใจไป ปล่อยใจไป

 

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

 

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

Look at me I'm falling, falling

Feeling like I'm love blind, taking over my mind

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

รู้สึกเหมือนความรักของฉันมีให้ทุกคน ควบคุมสติของฉัน

 

Look at me I'm falling, falling, eh-eh

Falling, falling, eh-eh

Look at me I'm falling, falling, eh-eh

Look at me I'm falling, falling, eh-eh

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป

มองฉันสิ ฉันปล่อยใจไปกับทำนอง ปล่อยใจไป