เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Adore You – Harry Styles

Adore You เป็น single ที่ 3 จากอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มที่สองของ Harry Styles ที่มีชื่อว่า Fine Line ซึ่งเดี๊ยนชอบเพลงนี้ที่สุดในอัลบั้มแล้วล่ะเดี๊ยนว่า ตัวเพลงฟังสนุก มีความเป็น Harry Styles อยู่สูงมากพอตัวทีเดียวแหละ เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

 

Walk in your rainbow paradise (Paradise)

Strawberry lipstick state of mind (State of mind)

I get so lost inside your eyes

Would you believe it?

เดินเข้าไปในสรวงสววรค์ที่เต็มไปด้วยแห่งสายรุ้ง (สรวงสวรรค์)

ใจของฉันคิดอยู่แค่ลิปสติกกลิ่นสตรอเบอร์รี่ (ใจของฉัน)

ฉันหลงใหลแววตาของคุณเหลือเกิน

คุณเชื่อไหมล่ะ?

 

You don't have to say you love me

You don't have to say nothing

You don't have to say you're mine

คุณไม่ต้องบอกว่าคุณรักฉันก็ได้

คุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไร

คุณไม่ต้องพูดว่าคุณเป็นของฉัน

 

Honey (Ah-ah-ah)

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Oh, honey (Ah-ah-ah)

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Like it's the only thing I'll ever do

Like it's the only thing I'll ever do

ที่รัก (อ๊า)

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ

ให้ฉันได้หลงใหลคุณหน่อยเถอะ

ที่รัก (อ๊า)

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ

ให้ฉันได้หลงใหลคุณหน่อยเถอะ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

 

Your wonder under summer sky (Summer sky)

Brown skin and lemon over ice

Would you believe it?

คุณเดินท่องไปใต้ท้องฟ้าฤดูร้อน (ท้องฟ้าฤดูร้อน)

ผิวสีน้ำตาลและน้ำแข็งที่มีมะนาว

คุณเชื่อไหมล่ะ?

 

You don't have to say you love me

I just wanna tell you somethin'

Lately you've been on my mind

คุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณรักฉัน

ฉันแค่อยากจะบอกอะไรคุณสักอย่าง

หมู่นี้ฉันคิดถึงคุณไม่หยุดเลย

 

Honey (Ah-ah-ah)

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Oh, honey (Ah-ah-ah)

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Like it's the only thing I'll ever do

Like it's the only thing I'll ever do

ที่รัก (อ๊า)

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ

ให้ฉันได้หลงใหลคุณหน่อยเถอะ

ที่รัก (อ๊า)

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ

ให้ฉันได้หลงใหลคุณหน่อยเถอะ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

 

It's the only thing I'll ever do

It's the only thing I'll ever do

It's the only thing I'll ever do

It's the only thing I'll ever do

It's the only thing I'll ever do

It's the only thing I'll ever do

It's the only thing I'll ever do

It's the only thing I'll ever do

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

 

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Oh, honey (Ah-ah-ah)

I'd walk through fire for you

Just let me adore you

Like it's the only thing I'll ever do (Ah-ah-ah)

(It's the only thing I'll ever do, it's the only thing I'll ever do)

I'd walk through fire for you (It's the only thing I'll ever do)

Just let me adore you

Oh, honey (Ah-ah-ah), oh, honey

(It's the only thing I'll ever do, it's the only thing I'll ever do)

I'd walk through fire for you (It's the only thing I'll ever do)

Just let me adore you (It's the only thing I'll ever do)

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ

แค่ให้ฉันได้หลงใหลคุณเถอะ

โอ้ ที่รัก (อ๊า อ๊า อ๊า)

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ

แค่ให้ฉันได้หลงใหลคุณเถอะ

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ (อ๊า อ๊า อ๊า)

มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเคยทำ

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ (มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเคยทำ)

แค่ให้ฉันได้หลงใหลคุณเถอะ

โอ้ ที่รัก (อ๊า อ๊า อ๊า) โอ้ ที่รัก

(มันคือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเคยทำ)

ฉันจะเดินลุยไฟเพื่อคุณ (มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเคยทำ)

แค่ให้ฉันได้หลงใหลคุณเถอะ (มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเคยทำ)

 

Ooh, ooh

Oh, honey

Ooh, ooh

Just let me adore you

Like it's the only thing I'll ever do

โอ้ โอ้

โอ้ ที่รัก

โอ้ โอ้

ให้ฉันได้หลงใหลคุณเถอะ

เหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ