เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Save A Little Love – Don Diablo

เพลงจาก Don Diablo ที่ปล่อยออกมาในปี 2017 เป็นศิลปินชาวดัชที่เดี๊ยนเพิ่งจะรู้จักเค้า แต่เพลงนี้คือดีย์ ฟังแล้วติดหู อยากให้เข้ามาติดชาร์ทบ้านเราเยอะๆ เรามาแปลเพลงนี้กันเลยค่ะ

 

Girl in the sea, it's wearing you down

You got so much to do, but I just want you around

Darlin' I see, the look in your eyes

You're too tired for love, after working all night

เหมือนผู้หญิงตัวคนเดียวในทะเล มันทำให้คุณอ่อนล้า

คุณมีอะไรให้ทำมากมาย แต่ฉันแค่อยากให้คุณอยู่ใกล้ๆ

ที่รัก ฉันรู้นะ แววตาของคุณ

คุณเหนื่อยเกินกว่าจะรักใครแล้ว หลังจากทำงานมาทั้งคืน

 

Work all week (work all week)

And chase money (chase money)

Can't you see? (can't you see?)

Real love is for free

Real love is for free

ทำงานมาทั้งอาทิตย์ (ทำงานมาทั้งอาทิตย์)

และตามหาเงิน (ตามหาเงิน)

คุณไม่เห็นหรอ? (คุณไม่เห็นหรอ?)

ความรักที่แท้จริงมันฟรีนะ

ความรักที่แท้จริงมันฟรี

 

C'mon, 1, 2, 3

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

C'mon, 1, 2, 3

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

เข้ามาเลย 1 2 3

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้

รอและคอยดูไว้

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้

เข้ามาเลย 1 2 3

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้

รอและคอยดูไว้

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้

 

If all that you want is some appreciation

You got more than enough, you ain't the dollars you're makin'

If loving can be some kind of payment

We get more than we need, we're billionaire's, baby

ถ้าทั้งหมดที่คุณต้องการก็คือให้มีคนมาเห็นคุณค่า

คุณมีมากเกินไปแลว คุณไม่ใช่เงินที่คุณหามานะ

ถ้าความรักสามารถตีค่าเป็นเงินได้

เรามีมากกว่าที่เราต้องการแล้ว เราเป็นเศรษฐี ที่รัก

 

Work all week (work all week)

And chase money (chase money)

Can't you see? (can't you see?)

Real love is for free

Real love is for free

ทำงานมาทั้งอาทิตย์ (ทำงานมาทั้งอาทิตย์)

และตามหาเงิน (ตามหาเงิน)

คุณไม่เห็นหรอ? (คุณไม่เห็นหรอ?)

ความรักที่แท้จริงมันฟรีนะ

ความรักที่แท้จริงมันฟรี

 

C'mon, 1, 2, 3

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

C'mon, 1, 2, 3

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won't you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

เข้ามาเลย 1 2 3

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้

รอและคอยดูไว้

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้

เข้ามาเลย 1 2 3

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้

รอและคอยดูไว้

คุณจะไม่เก็บความรักไว้ให้ฉันสักหน่อยหรอ?

ถ้าคุณเก็บความรักให้ฉันสักนิดหนึ่ง

ฉันจะให้คุณได้เห็นว่ารักมันสามารถทำอะไรได้