เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Old Me – 5 Seconds of Summer

เพลงเพราะๆ อีกเพลงหนึ่งจากหนุ่มๆ 5 Seconds of Summer ที่ออกมาร้องเพลงเกี่ยวกับตัวเองคนเก่าในอดีต เป็นอีกเพลงหนึ่งในอัลบั้มที่ออกมาบอกว่าพวกเขาโตขึ้น เจอการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวร้ายๆ จนหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นเขาในวันนี้ เรามาแปลเพลงนี้จากอัลบั้ม CALM กัน

 

Shout out to the old me and everything he showed me

Glad you didn't listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me

ตะโกนไปยังตัวฉันคนเก่าและทุกสิ่งที่เขาได้แสดงให้ฉันได้เห็น

ดีใจที่คุณไม่ได้ฟังเมื่อโลกนี้พยายามหยุดฉัน

ไม่มีใครสามารถควบคุมฉันได้ ทิ้งคนรักของฉันให้โดดเดี่ยว

จะต้องพังยับเยินไปก่อนที่ฉันจะรู้จักตัวเองดีพอ

 

Never a night alone, anywhere you wanna go

Woke up in the mornin' wearin' someone else's clothes

Pictures in my phone with people I don't know

Woke up in the mornin', how the hell'd I make it home?

ไม่เคยอยู่คนเดียวในตอนกลางคืน ทุกที่ที่คุณอยากจะไป

ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า สวมใส่เสื้อผ้าของคนอื่น

มีรูปมากมายในโทรศัพท์ของฉันกับคนที่ฉันไม่รู้จัก

ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ฉันกลับมาที่บ้านได้ไงวะเนี่ย?

 

And they wondered how long I could keep it up

While I wondered if I'd ever, if I'd ever get enough

And I did some shit I never should've done, eh-eh

I would do it over now, I'd do it over

และพวกเขาสงสัยว่าฉันจะทนได้นานแค่ไหน

ระหว่างที่ฉันสงสัยว่าฉันเคย ฉันเคยพอไหม

และฉันได้ทำเรื่องไม่ดีที่ฉันไม่น่าจะควรต้องทำ เอ้ เอ้

ฉันจะทำมันใหม่อีกครั้งตอนนี้ ฉันจะทำใหม่อีกครั้ง

 

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn't listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me, eh-eh

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid

Shout out to the old me and everything you showed me

Had to fuck it up before I let you get to know me

ตะโกนไปยังตัวฉันคนเก่าและทุกสิ่งที่เขาได้แสดงให้ฉันได้เห็น

ดีใจที่คุณไม่ได้ฟังเมื่อโลกนี้พยายามหยุดฉัน

ไม่มีใครสามารถควบคุมฉันได้ ทิ้งคนรักของฉันให้โดดเดี่ยว

จะต้องพังยับเยินไปก่อนที่ฉันจะรู้จักตัวเองดีพอ

ความผิดพลาดทั้งหมดที่ฉันเคยทำมา ทำมา ทำมา ทำมา

ราคาใดๆ ที่ฉันจ่ายมา จ่ายมา จ่ายมา จ่ายมา

ตะโกนไปหาฉันคนเก่าและทุกอย่างที่คุณแสดงให้ฉันเห็นแล้ว

จะต้องพังยับเยินไปก่อนที่ฉันจะรู้จักตัวเองดีพอ

 

Another round, here we go, going in blow for blow

Look into the mirror, take the punches that I throw

I'm constantly reminded of all the compromises

By the people from my past who have a hard time letting go, yeah

อีกรอบหนึ่ง เอาเลย สนุกให้สุด

มองเข้าไปในกระจก รับหมัดที่ฉันใส่เข้าไป

ฉันถูกเตือนให้ประณีประนอมเสมอ

จากคนจากในอดีตของฉันที่มีเคยต้องทำใจในการปล่อยวาง

 

And they wondered how long I could keep it up

While I wondered if I'd ever, if I'd ever get enough

And I did some shit I never should've done, eh-eh

I would do it over now, I'd do it over

และพวกเขาสงสัยว่าฉันจะทนได้นานแค่ไหน

ระหว่างที่ฉันสงสัยว่าฉันเคย ฉันเคยพอไหม

และฉันได้ทำเรื่องไม่ดีที่ฉันไม่น่าจะควรต้องทำ เอ้ เอ้

ฉันจะทำมันใหม่อีกครั้งตอนนี้ ฉันจะทำใหม่อีกครั้ง

 

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn't listen when the world was trying to slow me

No one could control me, left my lovers lonely

Had to fuck it up before I really got to know me, eh-eh

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid

Shout out to the old me and everything you showed me

Had to fuck it up before I let you get to know me, eh-eh

ตะโกนไปยังตัวฉันคนเก่าและทุกสิ่งที่เขาได้แสดงให้ฉันได้เห็น

ดีใจที่คุณไม่ได้ฟังเมื่อโลกนี้พยายามหยุดฉัน

ไม่มีใครสามารถควบคุมฉันได้ ทิ้งคนรักของฉันให้โดดเดี่ยว

จะต้องพังยับเยินไปก่อนที่ฉันจะรู้จักตัวเองดีพอ

ความผิดพลาดทั้งหมดที่ฉันเคยทำมา ทำมา ทำมา ทำมา

ราคาใดๆ ที่ฉันจ่ายมา จ่ายมา จ่ายมา จ่ายมา

ตะโกนไปหาฉันคนเก่าและทุกอย่างที่คุณแสดงให้ฉันเห็นแล้ว

จะต้องพังยับเยินไปก่อนที่ฉันจะรู้จักตัวเองดีพอ

 

Devil at my door

Got me knockin', knockin', knockin' on the other side

Ashes on the floor

But I'm walkin', walkin', walkin' outta here alive

ปีศาจอยู่ที่ประตูของฉัน

ทำให้ฉันเคาะไป เคาะไป เคาะไปในอีกด้านหนึ่ง

เถ้าธุลีอยู่ที่พื้น

แต่ฉันกำลังเดิน กำลังเดิน กำลังเดินออกจากที่นี้แบบมีชีวิต

 

Shout out to the old me and everything you showed me

Glad you didn't listen when the world was trying to slow me (The world was trying to slow me, yeah)

No one could control me, left my lovers lonely (Lonely)

Had to fuck it up before I really got to know me, eh-eh

All of the mistakes I made, I made, I made, I made

Whatever the price I paid, I paid, I paid, I paid (Yeah)

Shout out to the old me and everything you showed me (Yeah, the old me)

Had to fuck it up before I let you get to know me, eh-eh

ตะโกนไปยังตัวฉันคนเก่าและทุกสิ่งที่เขาได้แสดงให้ฉันได้เห็น

ดีใจที่คุณไม่ได้ฟังเมื่อโลกนี้พยายามหยุดฉัน

ไม่มีใครสามารถควบคุมฉันได้ ทิ้งคนรักของฉันให้โดดเดี่ยว

จะต้องพังยับเยินไปก่อนที่ฉันจะรู้จักตัวเองดีพอ

ความผิดพลาดทั้งหมดที่ฉันเคยทำมา ทำมา ทำมา ทำมา

ราคาใดๆ ที่ฉันจ่ายมา จ่ายมา จ่ายมา จ่ายมา

ตะโกนไปหาฉันคนเก่าและทุกอย่างที่คุณแสดงให้ฉันเห็นแล้ว (ใช่แล้ ตัวฉันคนเก่า)

จะต้องพังยับเยินไปก่อนที่ฉันจะรู้จักตัวเองดีพอ