เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง In My Mind – Alok & John Legend

 

Single จาก Alok และหนุ่ม John Legend ซึ่งเป็นเพลงป็อปผสมอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีงามมาก คือเสียงของ John Legend นางพลังล้นเหลืออยู่แล้ว งานดีทีเดียวค่ะ  เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

Somewhere deep inside of me

There's a world only I see, only I see

Oh, I try to face reality

But something is missing, something is missing

บางแห่งลึกเข้ามาในร่างกายของฉัน

มันมีโลกที่มีเพียงเท่านั้นที่เห็น เพียงแค่ฉันเท่านั้นที่เห็น 

โอ้ ฉันพยายามจะเผชิญหน้าความจริง 

แต่บางสิ่งหายไป บางสิ่งหายไป

 

When I close my eyes, I get lost inside

I will find you, swear I will find you

There's a dark blue sky, but I close my eyes

I will find you, swear I will find you

เมื่อฉันหลับตาลง ฉันหลงทางอยู่ข้างใน 

ฉันจะค้นพบคุณ สาบานเลยว่าฉันจะหาคุณให้เจอ 

มันมีท้องฟ้าที่สีเข้ม แต่ฉันหลับตาลง 

ฉันจะหาคุณให้เจอ ฉันจะหาคุณให้เจอ


 

I just know I wanna be with you

I wanna be free

So if I close my eyes

I got you in my mind

I wanna be with you

I wanna be free

So if I close my eyes

I got you in my mind

ฉันแค่รู้ว่าฉันอยากจะอยู่กับคุณ

ฉันอยากจะเป็นอิสระ 

เพราะงั้น ฉันเลยหลับตาลง 

ฉันมีคุณอยู่ในใจ

ฉันอยากจะอยู่กับคุณ

ฉันอยากจะเป็นอิสระ 

เพราะงั้นถ้าฉันหลับตาลง 

ฉันจะมีคุณอยู่ในใจของฉัน


 

Mind

I got you in my mind

Mind

I got you in my mind

จิตใจ

ฉันมีคุณอยู่ในใจ

จิตใจ

ฉันมีคุณอยู่ในใจ
 

Somewhere deep inside of me

No distance between us, nothing to brеak us

Oh, going past infinity on our little island

That's where wе're hiding

บางแห่งลึกลงไปในใจของฉัน

ไม่มีระยะห่างระหว่างเรา ไม่มีอะไรทำลายเราได้

โอ้ ผ่านอดีตที่ไม่มีจุดสิ้นสุดในเกาะเล็กๆ ของเรา

นั้นคือที่ที่เราซ่อนตัว 

 

When I close my eyes, I get lost inside

I will find you, swear I will find you

There's a dark blue sky, but I close my eyes

I will find you, swear I will find you

เมื่อฉันหลับตาลง ฉันหลงทางอยู่ข้างใน 

ฉันจะค้นพบคุณ สาบานเลยว่าฉันจะหาคุณให้เจอ 

มันมีท้องฟ้าที่สีเข้ม แต่ฉันหลับตาลง 

ฉันจะหาคุณให้เจอ ฉันจะหาคุณให้เจอ
 

I just know I wanna be with you

I wanna be free

So if I close my eyes

I got you in my mind

I wanna be with you

I wanna be free

So if I close my eyes

I got you in my mind

ฉันแค่รู้ว่าฉันอยากจะอยู่กับคุณ

ฉันอยากจะเป็นอิสระ 

เพราะงั้น ฉันเลยหลับตาลง 

ฉันมีคุณอยู่ในใจ

ฉันอยากจะอยู่กับคุณ

ฉันอยากจะเป็นอิสระ 

เพราะงั้นถ้าฉันหลับตาลง 

ฉันจะมีคุณอยู่ในใจของฉัน


 

Mind

I got you in my mind

Mind

I got you in my mind

จิตใจ

ฉันมีคุณอยู่ในใจ

จิตใจ

ฉันมีคุณอยู่ในใจ


 

I just know I wanna be with you

I wanna be free

So if I close my eyes

I got you in my mind

I wanna be with you

I wanna be free

So if I close my eyes

I got you in my mind

ฉันแค่รู้ว่าฉันอยากจะอยู่กับคุณ

ฉันอยากจะเป็นอิสระ 

เพราะงั้น ฉันเลยหลับตาลง 

ฉันมีคุณอยู่ในใจ

ฉันอยากจะอยู่กับคุณ

ฉันอยากจะเป็นอิสระ 

เพราะงั้นถ้าฉันหลับตาลง 

ฉันจะมีคุณอยู่ในใจของฉัน