เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Future Me – Echosmith

นี้คือ Single ที่สองจาก Echosmith จากอัลบั้มที่มีชื่อว่า Inside A Dream ที่มีตัวเพลงสื่อถึงเรื่องที่อยากจะบอกตัวเองในอนาคตให้เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็น ตัวเพลงสดใสร่าเริงแบบ Echosmith ที่พวกเราน่าจะคิดถึงกัน เรามาแปลเพลงนี้กันเถอะ

 

The future me I haven't met

There's some things you might regret

Like giving up on love too fast

Chasing shadows from your past

Future me I haven't met

อนาคตของฉันที่ยังไม่เคยพบ

มันมีบางสิ่งที่คุณอาจจะต้องเสียใจ

เช่นว่าเราวางมือในความรักมากเกินไป

ตามล่าเงาจากอดีต

อนาคตที่ฉันยังไม่เคยพบ

 

There's gonna be some pain

It's good to feel something

มันน่าจะเป็นความเจ็บปวด

มันดีนะที่จะรู้สึกอะไรบ้าง

 

Right now, I'm already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

Right now, I'm already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

ตอนนี้ ฉันเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว

คนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวฉันเองนี้แหละ

ตอนนี้ ฉันเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว

คนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวฉันเองนี้แหละ

 

Right now

Right now

ตอนนี้แหละ

ตอนนี้แหละ

 

They don't know you like I do

They don't know what you've been through

They're hands up black and blue

For never letting go of you

They don't know you like I do

พวกเขาไม่รู้จักคุณดีเหมือนฉันหรอก

พวกเขาไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง

พวกเขายอมทุ่มทุกอย่าง

ที่จะไม่ปล่อยมือจากคุณไป

พวกเขาไม่รู้จักคุณดีเหมือนฉันหรอก

 

There's gonna be some pain

It's good to feel something

มันน่าจะเป็นความเจ็บปวด

มันดีนะที่จะรู้สึกอะไรบ้าง

 

Right now, I'm already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

Right now, I'm already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

ตอนนี้ ฉันเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว

คนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวฉันเองนี้แหละ

ตอนนี้ ฉันเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว

คนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวฉันเองนี้แหละ

 

Right now

Right now

Right now

ตอนนี้

ตอนนี้

ตอนนี้

 

I'm already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow

ตอนนี้ ฉันเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว

คนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวฉันเองนี้แหละ

 

Right now, I'm already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

Right now, I'm already who I wanna be tomorrow

Who I wanna be tomorrow is who I am

ตอนนี้ ฉันเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว

คนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวฉันเองนี้แหละ

ตอนนี้ ฉันเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว

คนที่ฉันอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวฉันเองนี้แหละ

 

Right now

What are you waiting for?

Right now

What are you waiting for?

Right now

What are you waiting for?

Right now

What are you waiting for?

Right now

ตอนนี้แหละ

คุณกำลังรออะไรอยู่?

ตอนนี้แหละ

คุณกำลังรออะไรอยู่?

ตอนนี้แหละ

คุณกำลังรออะไรอยู่?

ตอนนี้แหละ

คุณกำลังรออะไรอยู่?

ตอนนี้แหละ