เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง For Once in My LIfe – Noah Cyrus

อีกเพลงหนึ่งของสาวน้อยมหัศจรรย์อย่าง Noah Cyrus โดยจริงๆ แล้วเธอนำเพลงนี้จาก Stevie Wonder มา Cover เพื่อใช้ในการโฆษณานั้นเองจ๊า เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

For once in my life

I have someone who needs me

Someone I've needed so long

For once, unafraid

I can go where life leads me

Somewhere I know I'll be strong

ครั้งเดียวในชีวิตของฉัน

ฉันมีใครสักคนที่ต้องการฉัน

ใครสักคนที่ฉันต้องการมานานมากแล้ว

สักครั้งหนึ่ง ที่ไม่กลัว

ฉันสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ชีวิตนำพาฉันไป

สักที่หนึ่งที่ฉันรู้ว่าฉันจะแข็งแกร่ง

 

For once, I can touch

What my heart used to dream of

Long before I knew, oh

Someone warm like you

Would make my dreams come true

Yeah (For once in my life)

สักครั้งหนึ่ง ฉันสามารถสัมผัส

สิ่งที่หัวใจฉันเคยฝันใฝ่ถึง

ก่อนที่ฉันจะได้รู้เสียอีก โอ้

ใครสักคนที่อ่อนโยนเหมือนคุณ

จะทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงขึ้นมา

ใช่แล้ว (สักครึ่งหนึ่งในชีวิต)

 

For once in my life

I won't let sorrow hurt me

Not like it's hurt me before (Not like it's hurt me before)

For once, I have someone

I know won't desert me

I'm not alone anymore (I'm not alone anymore)

สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ฉันจะไม่ทำให้ความเศร้าโศกทำให้ฉันเจ็บ

ไม่เหมือนว่ามันทำให้ฉันเสียใจมาก่อน (ไม่ใช่ว่ามันทำให้ฉันเจ็บมาก่อน)

สักครั้งหนึ่ง ฉันมีใครสักคน

ฉันรู้ว่าจะไม่ทิ้งฉันไป

ฉันไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว (ฉันจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว)

 

For once, I can say (Hey)

This is mine, you can't take it

As long as I know I have love, I can make it

For once in my life

I have someone who needs me

สักครั้งหนึ่ง ที่ฉันจะพูดได้ (เฮ้)

นี้คือที่ของฉัน คุณไม่อาจจะเอามันไปได้

ตราบเท่าที่ฉันรู้ว่าฉันมีความรัก ฉันทำมันได้

สักครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน

ฉันมีใครสักคนที่ต้องการฉัน

 

Someone who needs me (Yeah)

Someone who needs me

ใครสักคนที่ต้องการฉัน (ใช่)

 ใครสักคนที่ต้องการฉัน

 

 (For once in my life)

(For once in my life)

(สักครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน)

(สักครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน)

 

For once in my life

I won't let sorrow hurt me

Not like it's hurt me before (Not like it's hurt me before)

For once, I have something

I know won't desert me

I'm not alone anymore (I'm not alone)

สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ฉันจะไม่ทำให้ความเศร้าโศกทำให้ฉันเจ็บ

ไม่เหมือนว่ามันทำให้ฉันเสียใจมาก่อน (ไม่ใช่ว่ามันทำให้ฉันเจ็บมาก่อน)

สักครั้งหนึ่ง ฉันมีใครสักคน

ฉันรู้ว่าจะไม่ทิ้งฉันไป

ฉันไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว (ฉันจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว)

 

For once, I can say

This is mine, you can't take it

As long as I know I have love, I can make it

For once in my life

I have someone who needs me

สักครั้งหนึ่ง ที่ฉันพูดได้

นี้คือของฉัน ฉันไม่อาจจะทำมันได้

ตราบเท่าที่ฉันมีความรัก ฉันสามารถทำมันได้

สักครั้งหนึ่งในชีวิตของฉัน

ฉันมีใครสักคนที่ต้องการฉัน

 

Someone who needs me (Hey, hey)

Someone who needs me

Someone who needs me

Someone who needs me

ใครสักคนที่ต้องการฉัน (เฮ้ เฮ้)

ใครสักคนที่ต้องการฉัน

ใครสักคนที่ต้องการฉัน

ใครสักคนที่ต้องการฉัน