เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Back To Life – Hailee Steinfeld From Bumblebee

เพลงดีงามอีกเพลงจากสาวน้อยสุดฮอต Hailee Steinfeld โดยเป็นเพลงประกอบหนังฟอร์มยักษ์ที่กำลังมาถึงอย่าง Bumblebee นั่นเอง เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

Cause I’m bringing you back to life

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

 

Our love's enough

Transcending us through space and time

It's holding up

It keeps you and me intertwined

ความรักของเรามันพอแล้ว

พาเราลอยขึ้นไปผ่านอวกาศและเวลา

มันพยุงเรา

ทำให้คุณและฉันประสานเข้าด้วยกัน

 

What's a pipe dream if you ain't trying to do it?

What's a heartbreak if you ain't crying all through it?

What's a sunset if you ain't riding into it?

Let's drive into it

เป็นความฝันที่ไร้ความหมายอะไรเช่นนี้หากคุณไม่พยายามทำมัน?

ช่างเป็นเรื่องทีน่าใจสลายอะไรเช่นนี้หากคุณไม่ร้องไห้จนผ่านมันไป?

จะเป็นอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอย่างไรหากคุณไม่พุ่งเข้าไปหามัน?

ขับรถออกไปหามันกันเถอะ

 

 ‘Cause I’m bringing you back to life (Back)

And I know that you're gone but I swear that you're here

It's a feeling that won't disappear

And you're bringing me back to life (Back)

I was looking for something that I couldn't find

It's a feeling you give me inside

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต (กลับมา)

และฉันรู้ว่าคุณจากไปแล้ว แต่สาบานได้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้

ความรู้สึกนั้นมันจะไม่หายไป

และคุณก็ทำให้ฉันกลับมามีชีวิตเหมือนกัน (กลับมา)

ฉันกำลังมองหาสิ่งที่ฉันไม่อาจจะพบเจอได้

ความรู้สึกที่คุณมอบให้ฉันภายใน

 

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Cause I’m bringing you back to life

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

This feeling's coming back to life

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

ฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

ฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

 

Our memories

They're more than just our history (Our history)

They lift me up

They flow like electricity (No, no, no)

ความทรงจำของเรา

มันมีอะไรมากกว่าอดีตมากมาย

มันทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น

มันไหลเหมือนกระแสไฟฟ้า (ไม่ ไม่ ไม่)

 

What's a pipe dream if you ain't trying to do it?

What's a heartbreak if you ain't crying all through it?

What's a sunset if you ain't riding into it?

Let's drive into it

เป็นความฝันที่ไร้ความหมายอะไรเช่นนี้หากคุณไม่พยายามทำมัน?

ช่างเป็นเรื่องทีน่าใจสลายอะไรเช่นนี้หากคุณไม่ร้องไห้จนผ่านมันไป?

จะเป็นอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอย่างไรหากคุณไม่พุ่งเข้าไปหามัน?

ขับรถออกไปหามันกันเถอะ

 

 ‘Cause I’m bringing you back to life (Back)

And I know that you're gone but I swear that you're here

It's a feeling that won't disappear

And you're bringing me back to life (Back)

I was looking for something that I couldn't find

It's a feeling you give me inside

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต(กลับมา)

และฉันรู้ว่าคุณจากไปแล้ว แต่สาบานได้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้

ความรู้สึกนั้นมันจะไม่หายไป

และคุณก็ทำให้ฉันกลับมามีชีวิตเหมือนกัน (กลับมา)

ฉันกำลังมองหาสิ่งที่ฉันไม่อาจจะพบเจอได้

ความรู้สึกที่คุณมอบให้ฉันภายใน

 

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Cause I’m bringing you back to life

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

ฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

 

I can see you in the night

Coming through like flashing lights

When the world is passing by

Oh, oh, oh

I can see you in the night

Coming through like flashing lights

When the world is passing by

Oh, oh, oh (Oh)

ฉันเห็นคุณได้ในความมืด

เข้ามาผ่านแสงแฟลช

เมื่อโลกกำลังหมุนผ่านไป

โอ้ โอ้ โอ้

ฉันเห็นคุณในความมืด

ฉันเห็นคุณได้ในความมืด

เข้ามาผ่านแสงแฟลช

เมื่อโลกกำลังหมุนผ่านไป

โอ้ โอ้ โอ้

 

 ‘Cause I’m bringing you back to life (Back)

And I know that you're gone but I swear that you're here

It's a feeling that won't disappear

And you're bringing me back to life (Back)

I was looking for something that I couldn't find

It's a feeling you give me inside

'Cause I'm bringing you back

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต (ชีวิต)

และฉันรู้ว่าคุณจากไปแล้วแต่ฉันสาบานได้ว่าคุณอยู่ตรงนี้

เป็นความรู้สึกที่จะไม่จางหายไป

และคุณทำให้ฉันกลับมามีชีวิต (กลับมา)

ฉันกำลังมองหาสิ่งที่ฉันไม่อาจจะค้นหา

ความรู้สึกที่คุณให้ฉันจากภายใน

เพราะฉันกำลังเอาคุณกลับมา

 

'Cause I'm bringing you back

'Cause I'm bringing you back to life

'Cause I'm bringing you back to life

And you're bringing me back (And you're bringing me back)

And you're bringing me back

And you're bringing me back to life

This feeling's coming back to life

เพราะฉันกำลังเอาคุณกลับมา

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

เพราะฉันกำลังเอาคุณกลับมา (และคุณกำลังเอาฉันกลับไป)

เพราะฉันกำลังเอาคุณกลับมา

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

ความรู้สึกนี้กลับเข้ามาในชีวิต

 

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Cause I’m bringing you back to life

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

This feeling's coming back to life

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

เพราะฉันกำลังทำให้คุณกลับมามีชีวิต

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

โอ้ โอ้ โอ้ โอ้

ความรู้สึกนี้กำลังกลับเข้ามาในชีวิต