เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Arms Open – The Script

เพลงจาก The Script จากอัลบั้มที่มีชื่อว่า Freedom Child ปี 2017 นี้ค่ะ ตัวเพลงมีความอบอุ่นแบบผู้ชายมีอายุ ไม่ร้องกระจองอแงจะเอาอะไรก็ต้องได้ดั่งใจ แต่เน้นจะอยู่เคียงข้างคนที่รัก อู้ยยยย ดีไปอีก เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

I can't unfeel your pain

I can't undo what's done

I can't send back the rain

But if I could I would

My love, my arms are open

ฉันไม่อาจจะลบล้างความเจ็บของคุณ

ฉันไม่อาจจะแก้ไขสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว

ฉันไม่อาจจะทำให้ความเศร้าหดหายไป

แต่ถ้าฉันทำได้ ฉันจะทำ

ที่รัก ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

 

So when you feel like you can't take another round of being broken

My arms are open

And when you're losing faith and every door around you keeps on closing

My arms are open

ดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่อาจจะทนความเจ็บปวดอีกไหว

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

และเมื่อคุณสูญเสียความเชื่อและประตูทุกบ้านรอบๆ คุณนั้นเอาแต่ปิดลง

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

 

I can't uncry your tears

I can't rewind the time

I can't unsay what's said

In your crazy life

My love, my arms are open

ฉันไม่อาจจะทำให้น้ำตาไหลย้อนหวนกลับ

ฉันไม่อาจจะย้อนเวลา

ฉันไม่อาจถอนคำพูด

ในชีวิตบ้าๆ ของคุณ

ที่รัก ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

 

Ooh, and when you're cursing at the sky

And thinking, "Lord, you must be joking"

My arms are open

And, and when you're looking in the mirror

Thinking that, "My life is over"

My arms are open

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

โอ้ และเมื่อคุณกำลังสาปส่งฟากฟ้า

และคิดว่า “พระเจ้า นี้คุณเล่นตลกอยู่หรือไง”

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

และ และเมื่อคุณมองไปในกระจก

คิดว่า “ชีวิตฉันมันจบลงแล้ว”

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

 

So let me do to you

What you've always done for me

And let me be the ground

Underneath your feet

ให้ฉันทำให้เถอะ

สิ่งที่คุณมักจะทำให้ฉันอยู่เสมอ

และให้ฉันเป็นพื้น

ที่อยู่ใต้เท้าคุณ

 

I can't unfeel your pain

I can't undo what's done

I can't send back the rain

But if I could I would

My love – my arms are open, arms are open

ฉันไม่อาจจะลบล้างความเจ็บของคุณ

ฉันไม่อาจจะแก้ไขสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว

ฉันไม่อาจจะทำให้ความเศร้าหดหายไป

แต่ถ้าฉันทำได้ ฉันจะทำ

ที่รัก ฉันอ้าแขนรอรับคุณ ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

 

So when you feel like you can't take another round of being broken

My arms are open

Oh, and when you're losing faith and every door around you keeps on closing

My arms are open

ดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่อาจจะทนความเจ็บปวดอีกไหว

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

และเมื่อคุณสูญเสียความเชื่อและประตูทุกบ้านรอบๆ คุณนั้นเอาแต่ปิดลง

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ

 

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

ฉันอ้าแขนรอรับคุณ (โอ้ โอ้)

 

 (My arms are open)

I will be standing here

I will be by your side

(My arms are open)

You feel me loud and clear

With my arms open wide

(My arms are open)

I will be standing here

I will be by your side

(My arms are open)

You feel me loud and clear

With my arms open wide

(My arms are open)

(ฉันอ้าแขนรอรับคุณ)

ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้

ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ

(ฉันอ้าแขนรอรับคุณ)

คุณจะรู้สึกว่าฉันอยู่ข้างๆ อย่างชัดเจน

ด้วยแขนที่เปิดอ้า

(ฉันอ้าแขนรอรับคุณ)

(ฉันอ้าแขนรอรับคุณ)

ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้

ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ

(ฉันอ้าแขนรอรับคุณ)

คุณจะรู้สึกว่าฉันอยู่ข้างๆ อย่างชัดเจน

ด้วยแขนที่เปิดอ้า

(ฉันอ้าแขนรอรับคุณ)