เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Stronger – The Score

เพลงปลุกใจดีๆ จาก The Score ด้วยตัวเพลงป็อปหนักๆ ที่ฟังแล้วมันส์พอสมควร ตัวเพลงแบบนี้เดี๊ยนว่าหลายๆ คนน่าจะชอบกัน ฟังแล้วรู้สึกมีพลังดีด้วยค่ะ เรามาแปลเพลงนี้กันค่ะ

 

I don't do this for the riches

I'm infected, my condition

Is I'm always in my head

These words are my religion

I'm obsessive by decision

I'mma do this 'til I'm dead

ฉันไม่ได้ทำเพื่อคนรวยๆ 

ฉันติดเชื้อ เงื่อนไขของฉัน

คือฉันติดไม่ตกอยู่ตลอด 

ถ้อยคำเหล่านี้คือสิ่งที่ฉันยึดถือ

ฉันหลงใหลไปกับการตัดสินใจ

ฉันจะทำเรื่องนี้ไปจนกว่าจะตาย

 

Set me on fire

Set me on, set me on fire (Whoa) (Whoa-oh)

I'm still alive

I'm still a, I'm still alive (Whoa)

Bet you didn't think that I'd come back to life

Fire, faster, everlasting

Bet you didn't think that I'd come back to life

Higher, faster, never-crashing

Bet you didn't think that I'd come back to life

เผาผลาญฉัน

เผาผลาญฉัน เผาผลาญฉัน (โว้) (โว้ว)

ฉันยังมีชีวิตอยู่

ฉันยัง ฉันยังมีชิวิตอยู่ (โว้ว)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

มีไฟ เร็วขึ้น คงอยู่ไม่สิ้นสุด

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

มีไฟ เร็วขึ้น คงอยู่ไม่สิ้นสุด

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

 

Stronger

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

Stronger

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

แข็งแกร่งขึ้น

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

แข็งแกร่งขึ้น

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

 

I do this with conviction

I write truths and never fiction

My disease is what you fed

I can't stop with my ambition

Like a missile on a mission

I'm a force that you will dread

ฉันทำเพื่อความเชื่อมั่น

ฉันเขียนความจริงลงไปและไม่เคยเขียนเรื่องแต่ง

คุณเอาแต่ป้อนปัญหาให้ฉัน

ฉันไม่อาจจะหยุดความทะเยอทะยานของฉัน

เหมือนมิสไซส์ในภารกิจ

ฉันเป็นพลังที่คุณจะต้องกลัว

 

Set me on fire

Set me on, set me on fire (Whoa) (Whoa-oh)

I'm still alive

I'm still a, I'm still alive (Whoa)

Bet you didn't think that I'd come back to life

เผาผลาญฉัน

เผาผลาญฉัน เผาผลาญฉัน (โว้) (โว้ว)

ฉันยังมีชีวิตอยู่

ฉันยัง ฉันยังมีชิวิตอยู่ (โว้ว)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

 

Stronger

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

Stronger

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

แข็งแกร่งขึ้น

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

แข็งแกร่งขึ้น

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

 

Bet you thought that I was dead

But I'm not dead

I'm not dead

Bet you thought that I was dead

But I'm not dead

I'm not dead

Stronger, stronger, everlasting

Higher, faster, never-crashing

Stronger, stronger, everlasting

Higher, faster, never-crashing

Bet you didn't think that I'd come back to life

พนันว่าคุณคิดว่าฉันตายไปแล้วแน่ๆ

แต่ฉันยังอยู่

ฉันยังไม่ตาย

พนันว่าคุณคิดว่าฉันตายไปแล้วแน่ๆ

แต่ฉันไม่ตาย

ฉันยังไม่ตาย

สูงขึ้น แข็งแกร่งขึ้น คงอยู่ตลอดไป

สูงขึ้น เร็วขึ้น ไม่สลายไป

พนันว่าคุณคิดว่าฉันตายไปแล้วแน่ๆ

 

Stronger

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

Stronger

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

แข็งแกร่งขึ้น

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

แข็งแกร่งขึ้น

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

 

Stronger

(Bet you thought that I was dead, but I'm not dead, I'm not dead)

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

Stronger

(Bet you thought that I was dead, but I'm not dead, I'm not dead)

(Stronger, stronger, stronger, stronger)

Bet you didn't think that I'd come back to life

Bet you didn't think that I'd come back to life

แข็งแกร่งขึ้น

(พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้ แต่ฉันไม่ตาย ฉันยังไม่ตาย)

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

แข็งแกร่งขึ้น

(พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้ แต่ฉันไม่ตาย ฉันยังไม่ตาย)

(แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้น)

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

พนันว่าคุณไม่คิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตได้

https://www.youtube.com/watch?v=cNld-AHw-Wg