เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Say Goodbye – Green Day

คุณพี่ Armstrong แต่งเพลงนี้เพื่อโต้ตอบกับภาพที่มีรถสไตล์ทหารวิ่งบนถนนในรัฐมิสซูรี่ แบบ “นี่ชั้นอยู่ในประเทศอะไรเนี่ย ต่างอะไรกับ Arab Spring” ท่อนทั้งหลายในเพลงก็สื่อความหมายถึงอเมริกาโดยตรงเลยทีเดียว เช่นที่ว่า “สอนลูกหลานของเราให้ดี จากที่ที่โลกทัศน์และโอกาสแสนจำกัด” พี่เค้ามองว่า จะสอนเด็กให้ดีได้ยังไงถ้าพวกเค้ามีข้อจำกัดทุกด้าน ก็จริงอย่างที่พี่แกว่า

 

Say goodbye to the ones that we love

Say goodbye to the ones we love

Say goodbye to the ones that we love

Goodbye to the ones that we love

กล่าวลาคนที่เรารัก

กล่าวลาคนที่เรารัก

กล่าวลาคนที่เรารัก

ลาคนที่เรารัก

 

Say goodbye to the ones that we love

Say goodbye to the ones we love

Say goodbye to the ones that we love

Say goodbye to the ones that we love

กล่าวลาคนที่เรารัก

กล่าวลาคนที่เรารัก

กล่าวลาคนที่เรารัก

กล่าวลาคนที่เรารัก

 

Violence on the rise

Like a bullet in the sky

Oh Lord have mercy on my soul

Kindred Spirits sing

For the sick and suffering

The city of damage control

This is how we

ความรุนแรงมากขึ้น

เช่นเดียวกับกระสุนในท้องฟ้า

โอ้พระเจ้าโปรดทรงมีพระเมตตาต่อจิตวิญญาณของฉัน

ผู้ที่มีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับฉันต่างร้องเพลง

สำหรับผู้เจ็บป่วยและทุกข์ทรมาน

เมืองที่สูญเสียการควบคุม

นี่คือวิธีการของเรา

 

(Roll… Roll…)

(ดำเนินไป ดำเนินไป)

 

Say hello to the cops on patrol

Say hello to the cops on patrol

Say hello to the cops on patrol

Say hello to the ones in control

กล่าวทักทายกับตำรวจที่ลาดตระเวน

กล่าวทักทายกับตำรวจที่ลาดตระเวน

กล่าวทักทายกับตำรวจที่ลาดตระเวน

กล่าวทักทายกับคนที่อยู่ในการควบคุม

 

Teach our children well

From the bottom of the well

Oh Lord have mercy on my soul

Hear the children sing

For the sick and suffering

The city of damage control

This is how we

สอนลูกหลานของเราให้ดี

จากที่ที่โลกทัศน์และโอกาสแสนจำกัด

โอ้พระเจ้าโปรดทรงมีพระเมตตาต่อจิตวิญญาณของฉัน

โปรดฟังเสียงเด็กร้อง

สำหรับผู้เจ็บป่วยและทุกข์ทรมาน

เมืองที่สูญเสียการควบคุม

นี่คือวิธีการของเรา

 

(Roll… Roll… Roll…)

 (ดำเนินไป ดำเนินไป ดำเนินไป)

 

Violence on the rise

Like a bullet in the sky

Oh Lord have mercy on my soul

Kindred Spirits sing

For the sick and suffering

The city of damage control

This is how we

ความรุนแรงมากขึ้น

เช่นเดียวกับกระสุนในท้องฟ้า

โอ้พระเจ้าโปรดทรงมีพระเมตตาต่อจิตวิญญาณของฉัน

ผู้ที่มีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับฉันต่างร้องเพลง

สำหรับผู้เจ็บป่วยและทุกข์ทรมาน

เมืองที่สูญเสียการควบคุม

นี่คือวิธีการของเรา

 

Say your prayer for the ones that we love

Say your prayer for the ones who we love

Say your prayer for the ones that we love

Say goodbye to the ones that we love

อธิษฐานให้คนที่เรารัก

อธิษฐานให้คนที่เรารัก

อธิษฐานให้คนที่เรารัก

กล่าวลาคนที่เรารัก

 

(This is how we)

(นี่คือวิธีการของเรา)

 

Say your prayer for the ones that we love

Say your prayer for the ones who we love

Say your prayer for the ones that we love

Say goodbye to the ones that we love

อธิษฐานให้คนที่เรารัก

อธิษฐานให้คนที่เรารัก

อธิษฐานให้คนที่เรารัก

กล่าวลาคนที่เรารัก

 

(This is how we)

(นี่คือวิธีการของเรา)