เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Like I Love You – Lost Frequencies ft. The NGHBRS

Oh it's a long way down

But if you don’t look, you don't have to know it

And I can be around

To catch your fall if you're losing your grip

โอ้ มันคือหนทางไปต่อที่แสนไกล

แต่ถ้าคุณไม่มอง คุณไม่ต้องรู้ก็ได้

และฉันสามารถอยู่ใกล้ๆ คุณ

เพื่อที่จะคอยพยุงคุณถ้าคุณสะดุด

 

Can’t you see that I come crawling on my knees

To get to you, get to you, get to you

Can't you see that I climb mountains just to be

Next to you, next to you, next to you

คุณไม่เห็นหรอว่าฉันคลานเข่ามาแล้ว

เพื่อที่จะเข้าไปใกล้คุณ เข้าไปใกล้คุณ เข้าไปใกล้คุณ

คุณไม่เห็นหรอว่าฉันปีนภูเขาขึ้นไปแค่เพื่อ

อยู่ข้างๆ คุณ ข้างๆ คุณ ข้างๆ คุณ

 

But do you love like I love you?

Don't have to rush if you don't want to

Oh I'll be patient

But just know that there's no way that anybody else could love you

Like I love you

แต่คุณรักฉันเหมือนฉันรักคุณหรือเปล่า?

ไม่ต้องรีบหรอกถ้าคุณไม่อยากเร่งรัด

โอ้ ฉันจะอดทน

แต่แค่รู้ไว้ว่ามันไม่มีหนทางใดที่คนอื่นสามารถรักคุณได้

เหมือนที่ฉันรักคุณ

 

Like I love you

Love you

Like I love you

Love you

เหมือนที่ฉันรักคุณ

รักคุณ

เหมือนที่ฉันรักคุณ

รักคุณ

 

Know you've been hurt before (fore, fore)

But a little love is enough to save ya

Ya, we could take our time for sure

'Cause omething real is worth for waiting

รู้ว่าคุณเคยเจ็บมาก่อน (ก่อน ก่อน)

แต่ความรักสักเล็กน้อยก็พอที่จะช่วยคุณได้

ใช่ เราสามารถใช้เวลาของเราได้แน่นอน

เพราะความรู้สึกที่แท้จริงนั้นมีค่าพอที่จะรอ  

 

Can’t you see that I come crawling on my knees

To get to you, get to you, get to you

Can’t you see I swim the ocean just to be

Next to you, next to you, next to you

คุณไม่เห็นหรอว่าฉันคลานเข่ามาแล้ว

เพื่อที่จะเข้าไปใกล้คุณ เข้าไปใกล้คุณ เข้าไปใกล้คุณ

คุณไม่เห็นหรอว่าฉันปีนภูเขาขึ้นไปแค่เพื่อ

อยู่ข้างๆ คุณ ข้างๆ คุณ ข้างๆ คุณ

 

But do you love like I love you?

Don't have to rush if you don’t want to

Oh I'll be patient

But just know that there's no way that anybody else could love you

Like I love you

แต่คุณรักฉันเหมือนฉันรักคุณหรือเปล่า?

ไม่ต้องรีบหรอกถ้าคุณไม่อยากเร่งรัด

โอ้ ฉันจะอดทน

แต่แค่รู้ไว้ว่ามันไม่มีหนทางใดที่คนอื่นสามารถรักคุณได้

เหมือนที่ฉันรักคุณ

 

Like I love you

Love you

Like I love you

Love you

เหมือนที่ฉันรักคุณ

รักคุณ

เหมือนที่ฉันรักคุณ

รักคุณ

 

I know you wanted my but

You won't surrender your heart

Keeping me out in the dark, keeping me out in the dark

I know you wanted my but

She won’t surrender your heart

Keeping me out in the dark, keeping me out in the dark

In the dark

ฉันรู้ว่าคุณต้องการฉันแต่

คุณไม่ยอมทำตามหัวใจเลย

ปล่อยฉันทิ้งไว้ในความมืดข้างนอกนั้น ให้ฉันอยู่ในความมืด

ฉันรู้ว่าคุณต้องการฉันแต่

คุณไม่ยอมทำตามหัวใจเลย

ปล่อยฉันทิ้งไว้ในความมืดข้างนอกนั้น ให้ฉันอยู่ในความมืด

ในความมืด

 

But do you love like I love you?

Don't have to rush if you don't want to

Oh I'll be patient

But just know that there's no way that anybody else could love you

Like I love you

แต่คุณรักฉันเหมือนฉันรักคุณหรือเปล่า?

ไม่ต้องรีบหรอกถ้าคุณไม่อยากเร่งรัด

โอ้ ฉันจะอดทน

แต่แค่รู้ไว้ว่ามันไม่มีหนทางใดที่คนอื่นสามารถรักคุณได้

เหมือนที่ฉันรักคุณ

 

Like I love you (nobody else could)

Love you (nobody else could)

Like I love you

Love you

เหมือนที่ฉันรักคุณ (ไม่มีใครทำได้)

รักคุณ (ไม่มีใครทำได้)

เหมือนที่ฉันรักคุณ

รักคุณ

 

Like I love you

เหมือนที่ฉันรักคุณ