เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Bigger Love – John Legend

เดี๊ยนชอบเพลงของ John Legend มาก เพลงของนางอบอุ่นและเป็นเพลงรักที่ฟังสบาย ไม่มีพิษมีภัย ดีงามมาก โดยเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่ของเขา ในอัลบั้มที่มีชื่อว่า Bigger Love นั่นเอง เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

Yeah

ใช่

 

I don't wanna think about nothing

Just watching you dancing

Feel like the beginning of something (Something)

ฉันไม่อยากจะนึกถึงอะไรเลย

ฉันแค่มองคุณเต้น

รู้สึกเหมือนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรสักอย่าง (อะไรสักอย่าง)

 

In the end, in the end

All I wanna do is just fall in

I don't wanna think about nothing

ในตอนจบ ในตอนจบ

ทั้งหมดที่ฉันอยากจะทำก็คือร่วงลงไป

ฉันไม่อยากจะคิดอะไรแล้ว

 

Everybody got so much to say

Every time we pushing away

Everyday, a new reason to stay

ทุกคนมีอะไรมากพอที่จะพูด

ทุกครั้งที่เราแยกออกจากกัน

ทุกวัน มีเหตุผลใหม่ที่จะอยู่ต่อ

 

'Cause we got a bigger love (Oh yeah, yeah)

Won't ever give it up (Oh yeah, yeah)

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, uh

No one can top us

We got a bigger love (Oh yeah, yeah)

เพราะเรามีความรักที่ใหญ่กว่า (โอ้ ใช่ ใช่)

จะไม่ล้มเลิกมันไปหรอก (โอ้ ใช่ ใช่)

เรามีตั๋วความรักแบบเที่ยวเดียว

เราไม่ไปไหน นอกจากจะพุ่งขึ้นไป

ไม่มีอะไรที่หยุดยั้งมันได้ เอ้

ไม่มีใครอยู่เหนือเราหรอก

เรามีความรักที่ใหญ่ยิ่งกว่า (โอ้ ใช่ ใช่)

 

I don't wanna think about nothing

The world feels like it's crumbling

Everyday, another new something

ฉันไม่อยากจะนึกถึงอะไรเลย

โลกใบนี้ทำให้รู้สึกเหมือนมันกำลังแตกสลาย

ทุกวัน มีอะไรบางอย่างใหม่ๆ ผุดมาตลอด

 

But in the end, in the end

Can't nobody do us in

I just wanna think about loving

แต่ในตอนจบ ในตอนจบ

ไม่มีใครทำลายเราได้หรอก

ฉันแค่อยากจะคิดเกี่ยวกับเรื่องความรัก

 

'Cause we got a bigger love (Oh yeah, yeah)

Won't ever give it up (Oh yeah, yeah)

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this, uh

No one can top us

We got a bigger love (Oh yeah, yeah)

(Oh yeah, yeah)

เพราะเรามีความรักที่ใหญ่กว่า (โอ้ ใช่ ใช่)

จะไม่ล้มเลิกมันไปหรอก (โอ้ ใช่ ใช่)

เรามีตั๋วความรักแบบเที่ยวเดียว

เราไม่ไปไหน นอกจากจะพุ่งขึ้นไป

ไม่มีอะไรที่หยุดยั้งมันได้ เอ้

ไม่มีใครอยู่เหนือเราหรอก

เรามีความรักที่ใหญ่ยิ่งกว่า (โอ้ ใช่ ใช่)

(โอ้ ใช่ ใช่)

 

We got a bigger love

Won't ever give it up (Love, love, love), no

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this (No)

No one can top us

Oh, we got a bigger love (Oh yeah, yeah)

Won't ever give it up (Oh yeah, yeah)

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this

No one can top us

เรามีความรักที่ใหญ่กว่า

จะไม่ล้มเลิกมันไปหรอก (ความรัก ความรัก ความรัก) ไม่

เรามีตั๋วความรักเพียงเที่ยวเดียว

เราจะไม่ไปที่ไหน นอกจากพุ่งขึ้นไป

ไม่มีใครหยุดเรื่องนี้ได้ (ไม่)

ไม่มีใครหยุดเราได้

เรามีความรักที่ใหญ่กว่า

จะไม่ล้มเลิกมันไปหรอก (ความรัก ความรัก ความรัก) ไม่

เรามีตั๋วความรักเพียงเที่ยวเดียว

เราจะไม่ไปที่ไหน นอกจากพุ่งขึ้นไป

ไม่มีใครหยุดเรื่องนี้ได้ (ไม่)

ไม่มีใครหยุดเราได้

 

'Cause we got a bigger love (Oh yeah, yeah)

Oh, won't ever give it up, no (Oh yeah, yeah)

We got a one-way ticket love

We ain't going no place but up

Nothing can stop this

No one can top us

We got a bigger love

เพราะเรามีความรักที่ใหญ่กว่า (โอ้ ใช่ ใช่)

โอ้ เราจะไม่ล้มเลิกมันหรอก ไม่ (โอ้ ใช่ ใช่)

เรามีตั๋วความรักเพียงเที่ยวเดียว

เราจะไม่ไปที่ไหน นอกจากพุ่งขึ้นไป

ไม่มีอะไรหยุดมันเรื่องนี้ได้

ไม่มีใครอยู่เหนือเรา

เรามีความรักที่ใหญ่กว่า