เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง When The Lights Go Out – Gabrielle Aplin

เพลงใหม่จากสาวเสียงสวยอย่าง Gabrielle Aplin โดยแน่นอนว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักที่สาว Gabrielle นางแต่งเองโดยมีความคาดหวังว่าเพลงนี้จะเป็นเหมือนอ้อมกอดที่อบอุ่น ฟังแล้วชุ่มชื้นหัวใจ เรามาแปลเพลงนี้กันค่ะ

 

You don't see my mistakes

'Cause to you they're not mistakes

When there's nothing left to say

You still hear me anyway

คุณไม่เห็นความผิดพลาดของฉัน

เพราะสำหรับคุณ มันไม่ใช่ความผิดพลาด

และมันไม่มีอะไรเหลือให้พูด

คุณก็ยังคงได้ยินเสียงของฉันอยู่ดี

 

The nights where I blow up with no excuse

The way that you show up and pull me through

No pretty lies, just the ugly truth

And you feel the same way too

ค่ำคืนผันเปลี่ยนไป ฉันคุมอารมณ์ไม่ได้แบบไม่มีข้อแก้ตัว

ทางที่คุณแสดงออกมาและดึงฉันเข้าไป

ไม่มีคำโกหกแสนหวาน แค่ความจริงที่น่าเกลียด

และคุณรู้สึกแบบเดียวกันเหมือนกัน

 

Being with you is easy, easy as breathing

Only you can see me when the lights go out

The way you complete me, so incompletely

Only you can see me when the lights go out

การอยู่กับคุณมันง่าย ง่ายเหมือนหายใจ

เพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันเมื่อแสงสว่างหายไป

การที่คุณทำให้ฉันสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบเหลือเกิน

มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็นฉันเมื่อแสงไฟดับไป

 

Only you can see me when the lights go out

มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันยามที่แสงไฟดับไป

 

And when my head's a mess

To you it's making sense

และเมื่อหัวฉันมันวุ่นวายไปหมด

สำหรับคุณ มันกลายเป็นเรื่องที่สมเหตุผล

 

The nights where I blow up with no excuse

The way that you show up and pull me through

No pretty lies, just the ugly truth

And you feel the same way too

ค่ำคืนผันเปลี่ยนไป ฉันคุมอารมณ์ไม่ได้แบบไม่มีข้อแก้ตัว

ทางที่คุณแสดงออกมาและดึงฉันเข้าไป

ไม่มีคำโกหกแสนหวาน แค่ความจริงที่น่าเกลียด

และคุณรู้สึกแบบเดียวกันเหมือนกัน

 

Being with you is easy, easy as breathing

Only you can see me when the lights go out

The way you complete me, so incompletely

Only you can see me when the lights go out

การอยู่กับคุณมันง่าย ง่ายเหมือนหายใจ

เพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันเมื่อแสงสว่างหายไป

การที่คุณทำให้ฉันสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบเหลือเกิน

มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็นฉันเมื่อแสงไฟดับไป

 

Only you, only you, only you

Only you can see me when the lights go out

Only you, only you, only you

Only you can see me when the lights go out

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณเท่านั้น

มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันยามที่แสงไฟดับไป

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณเท่านั้น

มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันยามที่แสงไฟดับไป

 

The nights where I blow up with no excuse

The way that you show up and pull me through

No pretty lies, just the ugly truth

And you feel the same way too

ค่ำคืนผันเปลี่ยนไป ฉันคุมอารมณ์ไม่ได้แบบไม่มีข้อแก้ตัว

ทางที่คุณแสดงออกมาและดึงฉันเข้าไป

ไม่มีคำโกหกแสนหวาน แค่ความจริงที่น่าเกลียด

และคุณรู้สึกแบบเดียวกันเหมือนกัน

 

Being with you is easy, easy as breathing

Only you can see me when the lights go out

The way you complete me, so incompletely

Only you can see me when the lights go out

การอยู่กับคุณมันง่าย ง่ายเหมือนหายใจ

เพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันเมื่อแสงสว่างหายไป

การที่คุณทำให้ฉันสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบเหลือเกิน

มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็นฉันเมื่อแสงไฟดับไป

 

Only you, only you, only you

Only you can see me when the lights go out

Only you, only you, only you

Only you can see me when the lights go out

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณเท่านั้น

มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันยามที่แสงไฟดับไป

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณเท่านั้น

มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันยามที่แสงไฟดับไป

 

Only you, only you, only you

Only you, only you, only you

Only you, only you, only you

Only you can see me when the lights go out

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณเท่านั้น

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณเท่านั้น

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณเท่านั้น

มีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่เห็นฉันยามที่แสงไฟดับไป