เพลงแปลล่าสุด

maxresdefault

แปลเพลง What’s up – 4 Non Blondes

ขอต้อนรับปีใหม่ด้วยเพลงเพราะๆดนตรีกระแทกใจ โดยมีเนื้อหาพูดถึงการมองย้อนชีวิตตัวเองในวัย 25 ปีแล้วพบว่ายังไม่ไปถึงไหน เป็นความสับสนและความเคว้งคว้างที่วัยรุ่นหลายคนเผชิญในช่วงหนึ่งของชีวิต เชื่อว่าเพลง What's up ของ 4 Non Blondes จะต้องโดนใจใครหลายคนแน่ค่ะ

 

Twenty-five years and my life is still

Trying to get up that great big hill of hope

For a destination

I realized quickly when I knew I should

That the world was made up of this brotherhood of man

For whatever that means

ยี่สิบห้าปีแล้วและชีวิตของฉันยังคงเดิม

พยายามจะปีนขึ้นไปบนเนินเขาแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่

เพื่อจุดหมายที่หวัง

ฉันตระหนักได้อย่างรวดเร็วเมื่อฉันรู้ว่าฉันควรจะรู้

ว่าโลกสร้างขึ้นจากภราดรภาพของมนุษย์

ไม่ว่ามันจะหมายความว่าอย่างไรก็ตาม

 

And so I cry sometimes

When I'm lying in bed

Just to get it all out

What's in my head

And I, I am feeling a little peculiar

And so I wake in the morning

And I step outside

And I take a deep breath and I get real high

And I scream from the top of my lungs

What's going on?

และบางทีฉันก็ร้องไห้

เมื่อฉันนอนอยู่บนเตียง

เพียงเพื่อระบายมันออกมาให้หมด

ทุกสิ่งที่อยู่ในหัว

และฉัน ฉันรู้สึกแปลกๆเล็กน้อย

และเมื่อฉันตื่นนอนตอนเช้า

ฉันเดินไปข้างนอก

แล้วสูดหายใจลึกๆและรู้สึกดีสุดๆ

ฉันตะโกนออกมาสุดเสียง

มันเกิดอะไรขึ้น

 

And I say, hey hey hey hey

I said hey, what's going on?

And I say, hey hey hey hey

I said hey, what's going on?

และฉันพูดว่า เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้

ฉันพูดว่าเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้น

และฉันพูดว่า เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้

ฉันพูดว่าเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้น

 

And I try, oh my god do I try

I try all the time

In this institution

And I pray, oh my god do I pray

I pray every single day

For a revolution

และฉันพยายาม พระเจ้าฉันพยายาม

ฉันพยายามอยู่ตลอดเวลา

ในสถาบันแห่งนี้

และฉันสวดภาวนา พระเจ้า ฉันสวดภาวนา

ฉันสวดภาวนาทุกวัน

ให้เกิดการปฏิวัตขึ้นในชีวิต

 

And so I cry sometimes

When I'm lying in bed

Just to get it all out

What's in my head

And I, I am feeling a little peculiar

And so I wake in the morning

And I step outside

And I take a deep breath and I get real high

And I scream from the top of my lungs

What's going on?

และบางฉันก็ร้องไห้

เมื่อนอนอยู่บนเตียง

เพียงเพื่อระบายมันออกมาให้หมด

ทุกสิ่งที่อยู่ในหัว

และฉัน ฉันรู้สึกแปลกๆเล็กน้อย

และเมื่อฉันตื่นนอนตอนเช้า

ฉันเดินไปข้างนอก

แล้วสูดหายใจลึกๆและรู้สึกดีสุดๆ

ฉันตะโกนออกมาสุดเสียง

มันเกิดอะไรขึ้น

 

And I say, hey hey hey hey

I said hey, what's going on?

And I say, hey hey hey hey

I said hey, what's going on?

และฉันพูดว่า เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้

ฉันพูดว่าเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้น

และฉันพูดว่า เฮ้ เฮ้ เฮ้ เฮ้

ฉันพูดว่าเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้น

 

Twenty-five years and my life is still

Trying to get up that great big hill of hope

For a destination

ยี่สิบห้าปีแล้วและชีวิตของฉันยังคงเดิม

พยายามจะปีนขึ้นไปบนเนินเขาแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่

เพื่อจุดหมายที่หวัง