เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Two Feet Off The Ground – Sara Hartman

ดนตรีที่อินดี้พอๆกับเธอจริงๆเพลงนี้ ที่ปล่อยมาซักพักแล้วค่ะแล้วเธอก็พร้อมมากับอัลบั้มใหม่ล่าสุดแล้วด้วย เพลงนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าแบบ เดินต่อไปนะ เดินต่อไปเดี๋ยวก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้ว เหมือนเจ็บแล้วชินไปเองอะไรทำนองนั้นค่ะ ใครที่เจอภาวะอกหักแบบนี้น่าจะช่วยเป็นกำลังใจได้เนอะ ยังไงลองไปดูเนื้อเพลงกันเลยดีกว่าค่ะ

Untitled-1 (7)

I've been walking since the morning

I've been walking over broken bottles

Cigarette

I've been walking since the morning

I've been walking over painted parking lots

Left for dead

ฉันออกเดินมาตั้งแต่เช้า

เดินเหยียบขวดแก้วที่แตก

เถ้าบุหรี่

ฉันออกเดินมาตั้งแต่เช้า

เดินผ่านลายจอดรถเลอะสีมากมาย

ออกมาจากความตาย


Keep walking, all I feel is pins and needles

Keep walking, I don't feel a thing

No-oh-oh-oh-oh

Keep walking, all I feel is pins and needles

Keep walking, I don't feel a thing

No-oh-oh-oh-oh

เดินต่อไป สิ่งที่ฉันรู้สึกได้ก็มีแต่การทิ่งแทงของเข็มและด้าย

เดินต่อไป จนฉันไม่รู้สึกอะไรอีก

โน โอ้ โอ้

เดินต่อไป สิ่งที่ฉันรู้สึกได้ก็มีแต่การทิ่งแทงของเข็มและด้าย

เดินต่อไป จนฉันไม่รู้สึกอะไรอีก


Gravity never let me down

Chemicals they spin me 'round

Footsteps don't make a sound

When you're two feet off…

Gravity never let me down

Chemicals they spin me 'round

Footsteps don't make a sound

When you're two feet off the ground

แรงดึงดูดไม่เคยดูดฉันให้ล้มลง

สารเคมีที่ปั่นฉันให้หมุนไปรอบๆ

รอยเท้าไม่เคยสร้างเสียงไว้

เมื่อเธอเดินไปเท้าเปล่า…

แรงดึงดูดไม่เคยดูดฉันให้ล้มลง

สารเคมีที่ปั่นฉันให้หมุนไปรอบๆ

รอยเท้าไม่เคยสร้างเสียงไว้

เมื่อเธอเดินไปเท้าเปล่าบนพื้น


Oh oh oh

Two feet off the ground

Oh oh oh

โอ้ โอ้ โอ้

สองเท้าเปล่าบนพื้นดิน

โอ้ โอ้ โอ้


I've been walking since the morning

I've been walking over street light people sleeping on the stone

I've been dreaming since the morning

I've been dreaming sideways that my face to try to keep my head

ฉันออกเดินตั้งแต่เช้า

เดินผ่านถนนแห่งแสงไฟที่เหล่าผู้คนนอนอยู่บนก้อนหิน

ฉันฝันตั้งแต่เช้า

ฝันที่ว่าหน้าฉันพยายามจะแบกคอเอาไว้


Gravity never let me down

Chemicals they spin me 'round

Footsteps don't make a sound

When you're two feet off the…

Gravity never let me down

Chemicals they spin me 'round

Footsteps don't make a sound

When you're two feet off the ground

แรงดึงดูดไม่เคยดูดฉันให้ล้มลง

สารเคมีที่ปั่นฉันให้หมุนไปรอบๆ

รอยเท้าไม่เคยสร้างเสียงไว้

เมื่อเธอเดินไปเท้าเปล่า…

แรงดึงดูดไม่เคยดูดฉันให้ล้มลง

สารเคมีที่ปั่นฉันให้หมุนไปรอบๆ

รอยเท้าไม่เคยสร้างเสียงไว้

เมื่อเธอเดินไปเท้าเปล่าบนพื้น

Oh oh oh

Two feet off the ground

Oh oh oh

Two feet off the ground

Oh oh oh

Two feet off the ground

Oh oh oh

โอ้ โอ้ โอ้

สองเท้าเปล่าบนพื้นดิน

โอ้ โอ้ โอ้

สองเท้าเปล่าบนพื้นดิน

โอ้ โอ้ โอ้

สองเท้าเปล่าบนพื้นดิน

โอ้ โอ้ โอ้

Keep walking, all I feel is pins and needles

Keep walking, I don't feel a thing

No-oh-oh-oh-oh

Keep walking, all I feel is pins and needles

Keep walking, I don't feel a thing

No-oh-oh-oh-oh

เดินต่อไป สิ่งที่ฉันรู้สึกได้ก็มีแต่การทิ่งแทงของเข็มและด้าย

เดินต่อไป จนฉันไม่รู้สึกอะไรอีก

โน โอ้ โอ้

เดินต่อไป สิ่งที่ฉันรู้สึกได้ก็มีแต่การทิ่งแทงของเข็มและด้าย

เดินต่อไป จนฉันไม่รู้สึกอะไรอีก

โน โอ้ โอ้ โอ้


Gravity never let me down

Chemicals they spin me 'round

Footsteps don't make a sound

(Oh oh oh)

When you're two feet off the…

Gravity never let me down

Chemicals they spin me 'round

Footsteps don't make a sound

(Oh oh oh)

When you're two feet off the…

Gravity never let me down

แรงดึงดูดไม่เคยดูดฉันให้ล้มลง

สารเคมีที่ปั่นฉันให้หมุนไปรอบๆ

รอยเท้าไม่เคยสร้างเสียงไว้

โอ้ โอ้ โอ้

เมื่อเธอเดินไปเท้าเปล่า…

แรงดึงดูดไม่เคยดูดฉันให้ล้มลง

สารเคมีที่ปั่นฉันให้หมุนไปรอบๆ

รอยเท้าไม่เคยสร้างเสียงไว้

เมื่อเธอเดินไปเท้าเปล่า

แรงดึงดูดไม่เคยดูดฉันให้ล้มลง

(Keep walking, all I feel is pins and needles)

Chemicals they spin me 'round

เดินต่อไป สิ่งที่ฉันรู้สึกได้ก็มีแต่การทิ่งแทงของเข็มและด้าย

สารเคมีที่ปั่นฉันให้หมุนไปรอบๆ


(Keep walking, I don't feel a thing)

Footsteps don't make a sound

Oh-oh-oh-oh

เดินต่อไป จนฉันไม่รู้สึกอะไรอีก

รอยเท้าไม่เคยสร้างเสียงไว้

โอ้ โอ้ โอ้