เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Tell It to My Heart – Meduza Ft. Hozier

สนุกดีมีคลาส กับผลงาน Single ปี 2021 เป็นเพลงสไตล์ House ของ Meduza โดยเพลงนี้มีการเพิ่มความ Dramatic ด้วยเสียงของ Hoizer ซึ่งดีงามมาก สมมง เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

I can't work you out

Are you thinkin' 'bout somethin' better?

Holdin' on to you

While you drag me through stormy weather

The only time you smile is in the photographs

And when I pull you close it's like you're holdin' back

Before we turn to strangers tryna love in the dark

ฉันไม่อาจจะได้ใจคุณเลย

คุณคิดถึงอะไรที่ดีกว่าบ้างไหม?

ยึดติดกับคุณ

ระหว่างที่คุณกำลังลากฉันผ่านฝนฟ้าที่โหมกระหน่ำ

เวลาเดียวที่คุณจะยิ้มก็คือเมื่อถ่ายภาพ

และเมื่อฉันดึงคุณเข้ามาใกล้ มันเหมือนว่าคุณฝืนใจ

ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าที่ฝึนจะรักกันในความมืด

 

Tell it to my heart

'Cause I can't keep guessing if it's me you're missing?

Tell it to my heart

'Cause the sound of silence is a place we're dying

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะฉันไม่อาจจะคาดเดาว่าคุณกำลังคิดถึงฉันหรือไม่?

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะเสียงของความเงียบมันคือสถานที่ที่เรากำลังจะตาย

 

Tell it to my heart, heart, oh-ah

Tell it to my heart, hеart, oh-ah

พูดกับฉันตรงๆ ตรงๆ โอ้ โอ้

พูดกับฉันตรงๆ ตรงๆ โอ้ โอ้

 

Tell it to my heart

'Cause I can't keep guеssing if it's me you're missing?

Tell it to my heart

'Cause the sound of silence is a place we're dying

Tell it to my heart

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะฉันไม่อาจจะคาดเดาว่าคุณกำลังคิดถึงฉันหรือไม่?

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะเสียงของความเงียบมันคือสถานที่ที่เรากำลังจะตาย

พูดกับฉันตรงๆ  

 

Before a light goes out

Come and tell me now if something's fadin'

'Cause I can feel it in every single thing that you're not sayin'

You move close to me but I can feel the space

Whatever time we have I'm not gonna waste

Before we turn to strangers tryna love in the dark

ก่อนที่แสงไฟจะดับไป

เข้ามาและบอกฉันว่ามีบางสิ่งมันกำลังจางหายไปไหม

เพราะฉันสัมผัสได้ในทุกๆ สิ่งที่คุณมาได้พูดออกมา

คุณขยับเข้ามาใกล้ฉันแต่ฉันกลับรู้สึกถึงช่องว่าง

เวลาใดก็ตามที่เรามีด้วยกัน ฉันจะไม่ให้มันเสียไป

ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าที่พยายามจะรักกันในความมืด

 

Tell it to my heart

'Cause I can't keep guessing if it's me you're missing?

Tell it to my heart

'Cause the sound of silence

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะฉันไม่อาจจะคาดเดาว่าคุณกำลังคิดถึงฉันหรือไม่?

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะเสียงของความเงียบ

 

Tell it to my heart, heart, oh-ah

Tell it to my heart, heart, oh-ah

พูดกับฉันตรงๆ ตรงๆ โอ้ โอ้

พูดกับฉันตรงๆ ตรงๆ โอ้ โอ้

 

Tell it to my heart

'Cause I can't keep guessing if it's me you're missing?

Tell it to my heart

'Cause the sound of silence is a place we're dying

Tell it to my heart

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะฉันไม่อาจจะคาดเดาว่าคุณกำลังคิดถึงฉันหรือไม่?

พูดกับฉันตรงๆ  

เพราะเสียงของความเงียบมันคือสถานที่ที่เรากำลังจะตาย

พูดกับฉันตรงๆ