เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Take me to your heart – Michael Learns To Rock

เพลง : Take me to your heart

ศิลปิน : Michael Learns To Rock

Hiding from The Rain and Snow

หลบซ่อนตัวจากสายฝนและหิมะ

Trying to forget but I won't let go

พยายามที่จะลืมมันเสีย แต่ผมกลับทำไม่ได้

Looking at a crowded street

มองไปที่ท้องถนนที่มากมายไปด้วยผู้คน

Listening to my own heart beat

ฟังเสียงเต้นของหัวใจของตัวผมเอง

 

So many people all around the world

มีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้

Tell me where do I find someone like you girl

แต่บอกผมทีเถอะ ว่าผมจะหาผู้หญิงอย่างคุณได้ที่ไหนอีก ?

 

Take me to your heart take me to your soul

ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจคุณ ให้ผมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเถอะ

Give me your hand before I'm old

ส่งมือมาให้ผมเถอะ ก่อนที่ผมจะแก่

Show me what love is – haven't got a clue

แสดงให้ผมเห็นทีว่าความรักคืออะไร ผมจะได้ไม่สับสน

Show me that wonders can be true

แสดงให้ผมเห็นทีว่าสิ่งมหัศจรรย์นั้นมันสามารถเป็นจริงได้

 

They say nothing lasts forever

เหล่าผู้คนเหล่านั้นกล่าวว่าไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไป

We're only here today

และวันนี้มีแค่เราเท่านั้น

Love is now or never

ความรักมันคือตอนนี้แหละ หรือถ้างั้น ไม่ก็ไม่ใช่ตลอดไป

Bring me far away

ผมน่าจะไปได้สวยกับคุณนะ

 

Take me to your heart take me to your soul

ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจคุณ ให้ผมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเถอะ

Give me your hand and hold me

ส่งมือของคุณมาให้ผมและจับมันไว้แน่นๆ

Show me what love is – be my guiding star

แสดงให้ผมเห็นหน่อยสิว่าความรักคือแสดงดาวส่องนำทาง

It's easy take me to your heart

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ก็แค่ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจของคุณ

 

Standing on a mountain high

ยืนอยู่บนภูเขาที่สูง

Looking at the moon through a clear blue sky

และมองไปที่พระจันทร์ผ่านท้องฟ้าที่ปลอดโปร่ง

I should go and see some friends

ผมควรจะออกไปเจอเพื่อนๆบ้าง

But they don't really comprehend

แต่ว่าพวกเขาไม่ได้รู้ใจผมจริงๆ

 

Don't need too much talking without saying anything

ผมไม่ต้องการที่จะพูดอะไรมาก ไม่พูดเลยดีกว่า

All I need is someone who makes me wanna sing

ทั้งหมดนั้นผมก็แค่ต้องการใครสักคนที่จะทำให้ผมอยากจะร้องเพลงเท่านั้นเอง

 

Take me to your heart take me to your soul

ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจคุณ ให้ผมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเถอะ

Give me your hand before I'm old

ส่งมือมาให้ผมเถอะ ก่อนที่ผมจะแก่ชรา

Show me what love is – haven't got a clue

แสดงให้ผมเห็นทีว่าความรักคืออะไร ผมจะได้ไม่สับสน

Show me that wonders can be true

แสดงให้ผมเห็นทีว่าสิ่งมหัศจรรย์นั้นมันสามารถเป็นจริงได้

They say nothing lasts forever

เหล่าผู้คนเหล่านั้นกล่าวว่าไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไป

We're only here today

และวันนี้มีแค่เราเท่านั้นที่อยู่ตรงนี้

Love is now or never

ความรักมันคือตอนนี้แหละ หรือถ้างั้น ไม่ก็ไม่ใช่ตลอดไป

Bring me far away

ผมน่าจะไปได้สวยกับคุณนะ

 

Take me to your heart take me to your soul

ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจคุณ ให้ผมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเถอะ

Give me your hand and hold me

ส่งมือของคุณมาให้ผมและจับมันไว้แน่นๆ

Show me what love is – be my guiding star

แสดงให้ผมเห็นหน่อยสิว่าความรักคือแสดงดาวส่องนำทาง

It's easy take me to your heart

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ก็แค่ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจของคุณ

 

Take me to your heart take me to your soul

ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจคุณ ให้ผมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเถอะ

Give me your hand and hold me

ส่งมือของคุณมาให้ผมและจับมันไว้แน่นๆ

Show me what love is – be my guiding star

แสดงให้ผมเห็นหน่อยสิว่าความรักคือแสดงดาวส่องนำทาง

It's easy take me to your heart

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ก็แค่ให้ผมเข้าไปอยู่ในใจของคุณ