Warning: Creating default object from empty value in /home/admin/domains/introlyrics.com/public_html/wp-content/plugins/accelerated-mobile-pages/includes/options/redux-core/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
แปลเพลง Somebody’s Love – Passenger | แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเพลงภาษาอังกฤษ
เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Somebody’s Love – Passenger

Passenger นักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษกลับมาแล้วพร้อมเพลงใหม่ที่ชื่อว่า  “Somebody’s Love” และแน่นอนว่าเขากลับมาพร้อมเพลง Pop acoustic เมโลดี้สุดน่ารักที่เพลงนี้เขาลงมือเขียนด้วยตัวเองและยังคอนเฟิร์มแล้วด้วยว่าจะเป็นซิงเกิ้ลแรกจากอัลบั้มเต็มอัลบั้มที่ 7 เป็นอัลบั้มใหม่ที่ชื่อ “Young as the Morning Old as the Sea“ ที่จะออกเร็วๆนี้ด้วย

01

 

oh when the winds they blow

you're gonna need somebody to know you

you're gonna need somebody's love to fall into

โอ้ เมื่อลมพัดมา

เธอจะต้องการใครซักคนที่รู้จักเธอ

เธอจะต้องการใครซักคนให้เธอได้รัก

 

oh when the leaves they fall

you're gonna need somebody to call you

you're gonna need somebody's arms to crawl into

to crawl into

โอ้ เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่น

เธอจะต้องการใครซักคนที่เรียกหาเธอ

เธอจะต้องการแขนของใครซักคนให้พังพิง

ให้พังพิง

 

go and get yourself lost

like you always do

sail into the blue

with nobody next to you

ไปและปล่อยให้ตัวเธอเองหลงหายไป

เหมือนที่เธอทำมาตลอดนั่นแหล่ะ

ล่องเรือไปในความเศร้า

โดยไร้คนข้างกาย

 

oh but when you wanna get yourself found

there may be no one around

you sink without a sound

you know it's true

โอ้ แต่เมื่อเธอต้องการให้ตัวเธอเองกลับมา

บางทีมันอาจไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วก็ได้นะ

เธอหยดน้ำลงไปโดยไร้เสียง

เธอก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริง

 

oh when the winds they blow

you're gonna need somebody to know you

you're gonna need somebody's love to fall into

โอ้ เมื่อลมพัดมา

เธอจะต้องการใครซักคนที่รู้จักเธอ

เธอจะต้องการใครซักคนให้เธอได้รัก

 

oh when the leaves they fall

you're gonna need somebody to call you

you're gonna need somebody's arms to crawl into

to crawl into

โอ้ เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่น

เธอจะต้องการใครซักคนที่เรียกหาเธอ

เธอจะต้องการแขนของใครซักคนให้พังพิง

ให้พังพิง

 

what you're saying is true

you ain't no fool you ain't no liar

you're never gonna get yourself burnt

if you don't start no fires

สิ่งที่เธอพูดมามันเป็นเรื่องจริง

เธอไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้โกหกเลย

และเธอไม่ได้จะทำให้ตัวเองนั้นถูกเผาใหม่ไปหรอก

ถ้าเธอไม่เริ่มจากไฟนั่นก่อน

 

but with no fire there is no light

with no light you'll never see

all the colors in the world

and all the love that's inside me

แต่ถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีแสงสว่าง

ไม่มีแสงสว่างเธอก็จะไม่เห็น

สีต่างๆในโลกนี้หรอก

และรวมถึงความรักข้างในตัวฉันก็ด้วย

 

oh when the winds they blow

you're gonna need somebody to know you

you're gonna need somebody's love to fall into

โอ้ เมื่อลมพัดมา

เธอจะต้องการใครซักคนที่รู้จักเธอ

เธอจะต้องการใครซักคนให้เธอได้รัก

 

oh when the leaves they fall

you're gonna need somebody to call you

you're gonna need somebody's arms to crawl into

to crawl into

โอ้ เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่น

เธอจะต้องการใครซักคนที่เรียกหาเธอ

เธอจะต้องการแขนของใครซักคนให้พังพิง

 

oh when the winds they blow

you're gonna need somebody to know you

you're gonna need somebody's love to fall into

โอ้ เมื่อลมพัดมา

เธอจะต้องการใครซักคนที่รู้จักเธอ

เธอจะต้องการใครซักคนให้เธอได้รัก

 

oh when the leaves they fall

you're gonna need somebody to call you

you're gonna need somebody's arms to crawl into

โอ้ เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่น

เธอจะต้องการใครซักคนที่เรียกหาเธอ

เธอจะต้องการแขนของใครซักคนให้พังพิง