เพลงแปลล่าสุด

รับสมัครนักแปลเพลงสากล 1 อัตรา

********ปิดรับสมัคร********

รับสมัครนักแปลเพลงภาษาอังกฤษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. ชื่นชอบฟังเพลงสากลเป็นประจำ ติดตามข่าวสารในวงการบ้าง

3. สามารถแปลส่งได้อย่างน้อยวันละ 1 เพลง เน้นอัพเดทเพลงใหม่ และเพลงที่มีสมาชิกร้องขอเข้ามาทาง Fanpage

4. สามารถแปลเพลงในรูปแบบและแนวทางเดียวกับเว็บไซต์ของเราได้ โดยท่านสามารถดูตัวอย่างได้จากผลงานบนเว็บไซต์ของเรา

5. ค่าตอบแทนเพลงละ 40 บาท และอาจะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต หากมีผลงานดีน่าประทับใจ

ติดต่อได้ทาง Fanpage ของเราเท่านั้น ที่นี่ Introlyrics