เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Nobody’s Love – Maroon 5

Maroon 5 เป็นวงป็อปร็อคอเมริกันที่ทำผลงานได้ดีเสมอมาและมีฐานแฟนเพลงที่เหนียวแน่น ตัวเพลงที่ฟังแล้วรู้เลยว่าต้องเป็นเพลงของ Maroon 5 แน่ๆ ด้วยทำนองและเสียงร้องของนักร้องนำที่มีเอกลักษณ์ โดยเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ในอัลบั้มปี 2020 ของพวกเขาที่ปล่อยมาหลังเพลง Memories นั่นเอง เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

You could make a grown man cry

If you ever said "Goodbye"

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

You could make a grown man cry

If you ever left my side

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

คุณทำให้ผู้ชายร้องไห้ได้เลย

ถ้าคุณพูดคำว่า “ลาก่อน”

ไม่เคยปล่อยให้คุณไป โอ้ ฉัน (ไม่เคยปล่อยให้คุณไป ฉัน)

คุณทำให้ผู้ชายร้องไห้ได้เลย

ถ้าคุณจากฉันไป

ไม่เคยปล่อยให้คุณไป โอ้ ฉัน (ไม่เคยปล่อยให้คุณไป ฉัน)

 

You're the only hand in my back pocket

If you ever left, I'd go pyschotic

Heaven, hear me cryin', cryin' (Ooh, ooh, ooh)

Baby, you're the key to my heart, lock it

If you ever left, never unlock it

Lonely like an island, island (Ooh, ooh, ooh)

คุณคือความช่วยเหลือเดียวในกระเป๋าหลังของฉัน

ถ้าคุณจะจากไป ฉันจะต้องสติหลุดแน่ๆ

สวรรค์ ได้ยินฉันกำลังร้องไห้ ร้องไห้ (โอ้ โอ้ โอ้)

ที่รัก คุณเป็นกุญแจของใจฉัน ล็อคมันไว้

ถ้าคุณจะจากไป อย่าปลดล็อคมันเลย

เหงาหงอยเหมือนติดเกาะ ติดเกาะ (โอ้ โอ้ โอ้)

 

If my love ain't your love

It's never gonna be nobody's love

I'm never gonna need nobody's love but yours (But yours)

If my love ain't your love

It's never gonna be nobody's love

Never gonna need nobody's touch but yours (But yours)

ถ้าความรักของฉันไม่ใช่ความรักของคุณ

มันจะไม่มีวันกลายเป็นความรักของใครทั้งนั้น

ฉันจะไม่ต้องการความรักของใครทั้งนั้น ยกเว้นมันจะเป็นของคุณ (แต่มันเป็นของคุณ)

ถ้าความรักของฉันไม่ใช่ความรักของคุณ

มันจะไม่มีวันกลายเป็นความรักของใครทั้งนั้น

ฉันจะไม่มีวันต้องการสัมผัสของใครทั้งนั้น ยกเว้นมันจะเป็นของคุณ (แต่มันเป็นของคุณ)

 

You could make a grown man cry

If you ever said "Goodbye"

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

You could make a grown man cry

If you ever left my side

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

คุณทำให้ผู้ชายร้องไห้ได้เลย

ถ้าคุณพูดคำว่า “ลาก่อน”

ไม่มีวันปล่อยให้คุณไป โอ้ ฉัน (ไม่เคยปล่อยให้คุณไป ฉัน)

คุณทำให้ผู้ชายร้องไห้ได้เลย

ถ้าคุณจากฉันไป

ไม่มีวันปล่อยให้คุณไป โอ้ ฉัน (ไม่เคยปล่อยให้คุณไป ฉัน)

 

You're the only hand in my back pocket

If you ever left, I'd go pyschotic

Heaven hear me cryin', cryin' (Ooh, ooh, ooh)

Hit me like a drug and I can't stop it

Fit me like a glove and I can't knock it

I ain't even lyin', lyin' (Ooh, ooh, ooh)

คุณคือความช่วยเหลือเดียวในกระเป๋าหลังของฉัน

ถ้าคุณจะจากไป ฉันจะต้องสติหลุดแน่ๆ

สวรรค์ ได้ยินฉันกำลังร้องไห้ ร้องไห้ (โอ้ โอ้ โอ้)

ที่รัก คุณเป็นกุญแจของใจฉัน ล็อคมันไว้

ถ้าคุณจะจากไป อย่าปลดล็อคมันเลย

เหงาหงอยเหมือนติดเกาะ ติดเกาะ (โอ้ โอ้ โอ้)

 

If my love ain't your love

It's never gonna be nobody's love

I'm never gonna need nobody's love but yours (Nobody's, but yours)

If my love ain't your love

It's never gonna be nobody's love

Never gonna need nobody's touch but yours (But yours)

ถ้าความรักของฉันไม่ใช่ความรักของคุณ

มันจะไม่มีวันกลายเป็นความรักของใครทั้งนั้น

ฉันจะไม่ต้องการความรักของใครทั้งนั้น ยกเว้นมันจะเป็นของคุณ (แต่มันเป็นของคุณ)

ถ้าความรักของฉันไม่ใช่ความรักของคุณ

มันจะไม่มีวันกลายเป็นความรักของใครทั้งนั้น

ไม่มีวันต้องการสัมผัสของใครทั้งนั้น ยกเว้นมันจะเป็นของคุณ (แต่มันเป็นของคุณ)

 

If my love ain't your love, then it's nobody's

Only yours, only yours, not just anybody's

And if you ever leave, then I'm never gon' want

Nobody, nobody's love

If my love ain't your love, then it's nobody's

Only yours, only yours, not just anybody's

And if you ever leave, then I'm never gon' want

Nobody, nobody's love

Nobody's love

Oh, yeah

ถ้าความรักไม่ใช่ความรักของคุณ จากนั้นมันก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้น

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ ไม่ใช่ใครก็ได้

และถ้าคุณจะจากไป จากนั้นฉันจะไม่มีวันต้องการ

ความรัก ความรักของใครทั้งนั้น

ถ้าความรักไม่ใช่ความรักของคุณ จากนั้นมันก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้น

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ ไม่ใช่ใครก็ได้

และถ้าคุณจะจากไป จากนั้นฉันจะไม่มีวันต้องการ

ความรัก ความรักของใครทั้งนั้น

ความรักของใครทั้งนั้น

โอ้ ใช่

 

If my love ain't your love

It's never gonna be nobody's love

I'm never gonna need nobody's love but yours (No, no, but yours)

If my love ain't your love

It's never gonna be nobody's love

Never gonna need nobody's touch but yours (No, no, no, no, but yours)

ถ้าความรักของฉันไม่ใช่ความรักของคุณ

มันจะไม่มีวันกลายเป็นความรักของใครทั้งนั้น

ฉันจะไม่ต้องการความรักของใครทั้งนั้นนอกจากจะเป็นของคุณ (ไม่ ไม่ นอกจากคุณ)

ถ้าความรักของฉันไม่ใช่ความรักของคุณ

มันจะไม่มีวันกลายเป็นความรักของใครทั้งนั้น

ไม่เคยต้องการสัมผัสของใครทั้งนั้นนอกจากมันจะเป็นของคุณ

 

If my love ain't your love, then it's nobody's

Only yours, only yours, not just anybody's

And if you ever leave, then I'm never gon' want

Nobody, nobody's love

If my love ain't your love, then it's nobody's

Only yours, only yours, not just anybody's

And if you ever leave, then I'm never gon' want

Nobody, nobody's love

ถ้าความรักไม่ใช่ความรักของคุณ จากนั้นมันก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้น

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ ไม่ใช่ใครก็ได้

และถ้าคุณจะจากไป จากนั้นฉันจะไม่มีวันต้องการ

ความรัก ความรักของใครทั้งนั้น

ถ้าความรักไม่ใช่ความรักของคุณ จากนั้นมันก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้น

เพียงแค่คุณ เพียงแค่คุณ ไม่ใช่ใครก็ได้

และถ้าคุณจะจากไป จากนั้นฉันจะไม่มีวันต้องการ

ความรัก ความรักของใครทั้งนั้น