เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง No Roots – Alice Merton

เพลงจาก Alice Merton ที่น่าจะเป็น Single แรกของเธอและเธอทำได้ดีมากค่ะเพราะเสียงเธอดีและเป็นเอกลักษณ์มาก ทำนองโยกสนุกๆ แถมมีท่อน Beat เล็กๆ เก๋ไปอีก เดียนคิดว่าเธอน่าจะไปได้ไกลทีเดียว เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

I like digging holes and, hiding things inside them

When I grow all the hope, I won't forgot to find them

Cause, I've got memories and travel like gypsies in the night

ฉันชอบขุดหลุมนะ และซ่อนของไว้

เมื่อเราสร้างความหวังขึ้นมา ฉันจะไม่ลืมที่จะค้นหามัน

เพราะฉันมีความทรงจำและท่องไปเหมือนกับพวกยิปซีในยามค่ำคืน

 

I build a home and wait for, someone to tear it down

Then pack it up in boxes, head for the next time around

Cause, I've got memories and travel like gypsies in the night

ฉันสร้างบ้านและเฝ้ารอ ให้ใครมาพังมันลง

หลังจากนั้นก็เก็บมันใส่กล่อง เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

เพราะฉันมีความทรงจำและท่องไปเหมือนกับพวกยิปซีในยามค่ำคืน

 

And a thousand times I've seen this road

A thousand times

และเป็นพันๆ ครั้งแล้วที่ฉันเห็นถนนสายนี้

เป็นพันๆ ครั้งแล้ว

 

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

I've got no roots

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

I've got no roots

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

 

I like standing still for, that's just the wishful plan

Ask me where I come from, I'll say a different land

But I've got memories and, travel like gypsies in the night

ฉันชอบยืนนิ่งๆ นั้นมันก็แค่แผนที่ฉันคาดหวังเอาไว้

ถามว่าฉันมาจากไหน ฉันจะบอกว่ามาจากที่ที่แตกต่างจากที่นี้นะ

เพราะฉันมีความทรงจำและท่องไปเหมือนกับพวกยิปซีในยามค่ำคืน

 

I count the numbers, and play the guessing game

It's just the place that changes, the rest is still the same

But I've got memories and, travel like gypsies in the night

ฉันนับเลข และเล่นเกมส์ทายใจ

มันก็แค่สถานที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิม

เพราะฉันมีความทรงจำและท่องไปเหมือนกับพวกยิปซีในยามค่ำคืน

 

And a thousand times I've seen this road

A thousand times

และเป็นพันๆ ครั้งแล้วที่ฉันเห็นถนนสายนี้

เป็นพันๆ ครั้งแล้ว

 

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

I've got no roots

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

I've got no roots

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

 

I like digging holes, hiding things inside them

When I grow old, I won't forget to find them

I like digging holes, hiding things inside them

When I grow old, I won't forget to find them

ฉันชอบขุดหลุม และฝังของเอาไว้ในนั้น

เมื่อฉันแก่ลง ฉันจะไม่ลืมที่จะค้นหามันเลย

ฉันชอบขุดหลุม และฝังของเอาไว้ในนั้น

เมื่อฉันแก่ลง ฉันจะไม่ลืมที่จะค้นหามันเลย

 

I've got no roots!

No roots

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ!

ไม่มีอะไรให้ยึดถือ

 

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

I've got no roots

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

For my home, was never on the ground

I've got no roots

I've got no roots

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

สำหรับบ้านของฉัน มันไม่เคยอยู่บนพื้นดิน

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

ฉันไม่มีอะไรให้ยึดถือ

 

No!

ไม่!