เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Monday – Imagine Dragons

เพลงสุดติสจาก Imagine Dragons เป็นเพลงจังหวะ Upbeat สนุกๆ ที่ทางสมาชิกของ Dan Reynolds สื่อถึงภรรยาของเขาในการอยู่ด้วยกันมาร่วม 10 ปี เรามาแปลเพลงนี้จากอัลบั้ม Mercury ของเขากัน

 

When you're down on your luck

I take the bass, baby, turn it up

When you're face to the floor

I turn the dial, turn it up more

I'm there for you

Will you be there for me too? Ooh

เมื่อคุณไม่มีโชคเลย

ฉันจะเป็นเบสเอง ที่รัก เปิดเสียงดังๆ

เหมือนหน้าคุณอยู่ติดพื้น

ฉันจะเปลี่ยนเพลงเอง เปิดเสียงให้ดังขึ้น

ฉันอยู่ข้างคุณ

คุณจะอยู่ข้างฉันเหมือนกันไหม? โอ้

 

I believe (I believe) in the cause (In the cause)

I'm pound-for-pound, baby, turn it on

A million calls will never do, I never get enough of you

I never get enough of you

ฉันเชื่อ (ฉันเชื่อ) ในสาเหตุ (สาเหตุ)

ฉันเป็นคู่แข่งที่สูสี ที่รัก เปิดมาเลย

เรียกเป็นล้านก็ไม่เท่าไหร่หรอก ฉันจะไม่มีวันเลิกราจากคุณ

ฉันจะไม่มีวันเลิกราจากคุณ

 

You are my Monday, you're the best day of the week

So underrated and a brand new start

Don't care what all the kids say

You've got the key to my heart, ooh

คุณคือวันจันทร์ของฉัน คุณเป็นวันที่ดีที่สุดของอาทิตย์

ไม่ค่อยมีใครเห็นค่าและเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่เอี่ยม

ไม่ต้องสนใจว่าเด็กทุกคนพูดว่าอย่างไร

คุณมีกุญแจ ไขหัวใจของฉัน โอ้

 

When you call (When you call) on the phone (On the phone)

I never let you hear the dial tone (Ring)

I believe (I believe) in your touch (In your touch)

I know I can be a little much

I'm there for you

Will you be there for me, too? Ooh

เมื่อคุณโทรมาหาฉัน (เมื่อคุณโทรมาหาฉัน) ทางโทรศัพท์ (ทางโทรศัพท์)

ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้คุณกดเบอร์โทรหรอก (กรี้ง)

ฉันเชื่อ (ฉันเชื่อ) ในสัมผัสของคุณ (ในสัมผัสของคุณ)

ฉันรู้ว่าฉันอาจจะเยอะไปบ้าง

ฉันจะอยู่ข้างคุร

คุณจะอยู่ข้างฉัน เหมือนกันใช่ไหม? โอ้

 

You are my Monday (You are my Monday), you're the best day of the week (Best day of the week)

So underrated (So underrated) and a brand new start (Brand new start)

Don't care what all the kids say (Never care)

You've got the key to my heart, ooh

คุณคือวันจันทร์ของฉัน (คุณคือวันจันทร์ของฉัน) คุณเป็นวันที่ดีที่สุดของอาทิตย์ (วันที่ดีที่สุดของอาทิตย์)

ไม่ค่อยมีใครเห็นค่า (ไม่ค่อยมีใครเห็นค่า) และเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่เอี่ยม (เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่เอี่ยม)

ไม่ต้องสนใจว่าเด็กทุกคนพูดว่าอย่างไร (ไม่ต้องไปแคร์)

คุณมีกุญแจ ไขหัวใจของฉัน โอ้

 

You could be the one that I've been waiting all my life for

You could be the key to lead me up into the highest floor

Give me lovin', keep me goin' 'til the midnight hour

Bring me up, lift me up to your rainbow tower

Your rainbow tower

My Monday, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo (Monday, my, my Monday)

My Monday

My Monday, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

คุณสามารถเป็นคนที่ฉันเฝ้ารอมาทั้งชีวิต

คุณสามารถเป็นกุญแจที่พาฉันขึ้นไปสูงขึ้น

มอบความรักให้ฉัน พาฉันไปจนกว่าจะถึงเที่ยงคืน

พาฉันไป ดึงฉันขึ้นไปยังหอคอยสายรุ้งของคุณ

หอคอยสายรุ้งของคุณ

วันจันทร์ของฉัน ดู ดู ดู

ดู ดู ดู ดู ดู ดู

วันจันทร์ของฉัน ดู ดู ดู

ดู ดู ดู ดู ดู ดู