เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Imaginary Friend – MØ

เพลงของ MØ นี้ไม่เคยทำให้เดี๊ยนเบื่อเลยจริงๆ เพลงนี้เองนอกจากจะมีความหมายที่แสนเก๋แล้ว เนื้อหาก็ยังแอบเซกซี่มากๆ อีกด้วย ดีงามอยู่น๊า เรามาแปลเพลงจากอัลบั้ม Forever Neverland จาก MØ นี้กัน เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

Mm-hmm

อืม อืม

 

I'm not the type

But I will let you, I will let you in tonight (mhm)

I'm a little shy

But we could turn down, we could turn down all the lights

ฉันไม่ใช่สเปค

แต่ฉันจะให้คุณ ให้คุณเข้ามาหาฉันคืนนี้ (อืม)

ฉันอายนิดหน่อย

แต่เราน่าจะดับ เราน่าจะดับไฟทั้งหมดลง

 

Mmm, If you can picture it, it's real (mhm)

You, you don't need your eyes to feel

อืม ถ้าคุณจะคิดออก มันคือเรื่องจริง

คุณ คุณไม่ต้องใช้ดวงตาสัมผัส

 

Just watch me, watch me, watch me with your hands (watch me, watch me, watch me with your hands)

Let my body, body, body be your breath (body, body, body be your breath)

I'll be your imaginary friend (mm-hmm)

I'll be your imaginary friend

Watch me, watch me, watch me with your hands (watch me, watch me, watch me with your hands)

Let my body, body, body be your breath (body, body, body be your breath)

I'll be your imaginary friend (mm-hmm)

Imaginary friend (mm-hmm)

แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ

(แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ)

ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ (ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง (อืม อืม)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง

แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ

(แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ)

ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ (ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง (อืม อืม)

เพื่อนในจินตนาการของคุณ

 

If you read my mind, you would know

You would know, I'm satisfied

And I'm gonna be everything you, everything you fantasized

ถ้าคุณอ่านใจฉันออก คุณจะรู้

คุณจะรู้ ฉันพึงพอใจ

และฉันจะเป็นทุกอย่างที่คุณ เป็นทุกอย่างที่คุณจะหลงใหล

 

So, please

Turn the lights down if it's real (mhm)

You, you don't need your eyes to feel

เพราะงั้น ได้โปรด

ดับไฟลงถ้าเริ่มจริงจัง

คุณ คุณไม่ต้องการดวงตาในการสัมผัส

 

Just watch me, watch me, watch me with your hands (watch me, watch me, watch me with your hands)

Let my body, body, body be your breath (body, body, body be your breath)

I'll be your imaginary friend (mm-hmm)

I'll be your imaginary friend

Watch me, watch me, watch me with your hands (watch me, watch me, watch me with your hands)

Let my body, body, body be your breath (body, body, body be your breath)

I'll be your imaginary friend (mm-hmm)

Imaginary friend (imaginary friend, imaginary friend, imaginary friend)

แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ

(แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ)

ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ (ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง (อืม อืม)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง

แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ

(แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ)

ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ (ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง (อืม อืม)

เพื่อนในจินตนาการของคุณ (เพื่อนในจินตนาการของคุณ เพื่อนในจินตนาการของคุณ เพื่อนในจินตนาการของคุณ)

 

Are we all alone out here?

I caught my heartbeat and send it out into the universe

Do you think anyone will ever hear?

เราจะอยู่กับลำพังข้างนอกนั้นไหม?

ฉันจะจับเสียงใจเต้นของฉันและโยนมันออกไปนอกอวกาศ

คุณคิดว่าคนอื่นจะได้ยินไหม?

 

Just watch me, watch me, watch me with your hands (watch me, watch me, watch me with your hands)

Let my body, body, body be your breath (body, body, body be your breath)

I'll be your imaginary friend (mm-hmm)

I'll be your imaginary friend

Watch me, watch me, watch me with your hands (watch me, watch me, watch me with your hands)

Let my body, body, body be your breath (body, body, body be your breath)

I'll be your imaginary friend (mm-hmm)

Imaginary friend

แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ

(แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ)

ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ (ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง (อืม อืม)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง

แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ

(แค่มองฉัน มองฉัน มองฉันด้วยมือของคุณ)

ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ (ให้ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันเป็นลมหายใจของคุณ)

ฉันจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของคุณเอง (อืม อืม)

เพื่อนในจินตนาการของคุณ