เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง I’m Not Her – Clara Mae

Been two years, our memories are blurred

Hadn't heard your voice, no, not a word

But still they, they talk about the things we were

They talk about us

But I don't know the things that you have heard

มันก็สองปีมาแล้ว ความทรงจำของเราเบลอ

ไม่ได้ยินเสียงคุณเลย ไม่นะ ไม่แม้แต่สักคำ

แต่พวกเขายังคง พวกเขายังคงพูดถึงสิ่งที่เราเคยเป็น

พวกเขาพูดกันเรื่องเรา

แต่ฉันไม่รู้เลยว่าคุณได้ยินอะไรมาบ้าง

 

She's dancing on your feet

With our song on repeat

She painted every role of us

She's taking off her clothes

In the bed you kept me warm

Heard she's everything I never was

หล่อนเต้นเหยียบขาคุณไป

ด้วยเพลงของเราที่เปิดซ้ำเรื่อยๆ

เธอแต่งแต้มสีสันบทของเราทุกบท

หล่อนกำลังถอดเสื้อผ้าของเธอ

บนเตียงที่คุณเคยให้ความอบอุ่นกับฉัน

ได้ยินมาว่าหล่อนคือทุกสิ่งที่ฉันไม่เคยเป็น

 

No, I'm not her, no, never will

Never gonna move like her, move like

I'm not her, no, never will

Never gonna look like her, be like

I'm not her, I'm not her (no)

At least that's what I've heard

ไม่นะฉันไม่ใช่หล่อนนี้นา และจะไม่มีวันเป็น

จะไม่เคลื่อนไหวเหมือนหล่อน เคลื่อนไหวเหมือน

ฉันไม่ใช่หล่อนนะ ไม่ และไม่มีทางเป็น

จะไม่ทำตัวเหมือนหล่อน เหมือนกับ

ฉันไม่ใช่หล่อนนะ ฉันไม่ใช่หล่อน

อย่างน้อยที่สุดนั้นแหละคือสิ่งที่ฉันได้ยินมา

 

Me, myself, just stumble under glue

The thing I thought was missing wasn't you

And now I'm no longer scared to meet the night

I'm doing alright

Me, myself, we started something new

ฉันและตัวฉันเอง แค่ตะเกียกตะกายอยู่ในกาว

สิ่งที่ฉันคิดว่ามันหายไปก็ไม่ใช่คุณหรอก

และตอนนี้ฉันไม่กลัวที่จะอยู่ตอนกลางคืนอีกแล้ว

ฉันสบายดี

ฉันและตัวฉันเอง เราเริ่มเต้นสิ่งใหม่ๆ

 

She's dancing on your feet

With our song on repeat

She painted every role of us

She's taking off her clothes

In the bed you kept me warm

Heard she's everything I never was

หล่อนเต้นเหยียบขาคุณไป

ด้วยเพลงของเราที่เปิดซ้ำเรื่อยๆ

เธอแต่งแต้มสีสันบทของเราทุกบท

หล่อนกำลังถอดเสื้อผ้าของเธอ

บนเตียงที่คุณเคยให้ความอบอุ่นกับฉัน

ได้ยินมาว่าหล่อนคือทุกสิ่งที่ฉันไม่เคยเป็น

 

No, I'm not her, no, never will

Never gonna move like her, move like

I'm not her, no, never will

Never gonna look like her, be like

I'm not her, I'm not her (no)

At least that's what I've heard

ไม่นะฉันไม่ใช่หล่อนนี้นา และจะไม่มีวันเป็น

จะไม่เคลื่อนไหวเหมือนหล่อน เคลื่อนไหวเหมือน

ฉันไม่ใช่หล่อนนะ ไม่ และไม่มีทางเป็น

จะไม่ทำตัวเหมือนหล่อน เหมือนกับ

ฉันไม่ใช่หล่อนนะ ฉันไม่ใช่หล่อน

อย่างน้อยที่สุดนั้นแหละคือสิ่งที่ฉันได้ยินมา

 

Been told that she's the opposite

I kinda like the sound of it

And there's no one like me

And that makes it easier

มีคนบอกมาว่าหล่อนนั้นตรงข้ามเลย

ฉันชอบที่จะได้ยินแบบนั้นนะ

และไม่มีใครที่เหมือนฉันหรอก

และนั้นทำให้มันง่ายขึ้น

 

No, I'm not her, no, never will

Never gonna move like her, move like

I'm not her, no, never will

Never gonna look like her, be like

I'm not her, say, I'm not her

No, I'm not her, oh, and I'll never be

At least that's what I've heard

ไม่นะฉันไม่ใช่หล่อนนี้นา และจะไม่มีวันเป็น

จะไม่เคลื่อนไหวเหมือนหล่อน เคลื่อนไหวเหมือน

ฉันไม่ใช่หล่อนนะ ไม่ และไม่มีทางเป็น

จะไม่ทำตัวเหมือนหล่อน เหมือนกับ

ฉันไม่ใช่หล่อนนะ ฉันไม่ใช่หล่อน

อย่างน้อยที่สุดนั้นแหละคือสิ่งที่ฉันได้ยินมา