เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง How Does It Feel – London Grammar

เดี๊ยนเป็นแฟนคลับผลงานของ London Grammar เลยล่ะ เพลงทรงพลังไปอีก และเพลงนี้เองก็เป็นเพลงจากอัลบั้มปี 2021 ของพวกเขาที่มีชื่อว่า Californian Soil โดยเป็นเพลงที่ผสมความเป็นป็อปเข้าไปเล็กน้อย ฟังเพลินนัวๆ ค่ะ เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

Pure emotion, let it burn

Like fire, do you yearn for a change?

And I hope that you've learned

To never make the same mistake

อารมณ์ล้วนๆ ให้มันเผาไหม้ไป

เหมือนกับไฟ คุณโหยหาความเปลี่ยนแปลงไหม?

และฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้

ที่จะไม่ทำผิดพลาดเหมือนเดิมอีก

 

Do you think about me

When you're all alone?

When the tide comes in

Tell me where will you go

Do you think about us

When you're feeling low?

Do you think about us?

คุณคิดถึงฉัน

เมื่อคุณอยู่คนเดียวหรือไม่?

เมื่อกระแสน้ำเข้ามา

บอกฉันว่าคุณจะไปไหน

คุณคิดถึงเรื่องเราไหม

เมื่อคุณรู้สึกเศร้า?

คุณคิดถึงเรื่องเราไหม?

 

How does it feel, now that I'm gone?

How does it, how does it feel to get low?

How does it feel, now you're alone?

How does it, how does it feel to feel low?

How does it feel?

How doеs it feel?

How does it feel?

How does it feel?

มันรู้สึกอย่างไร ที่ตอนนี้ฉันจากไปแล้ว?

มันเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรหากเรื่องราวมันแย่ลง?

มันรู้สึกอย่างไร ตอนนี้ที่คุณอยู่คนเดียว?

มันเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรหากเรื่องราวมันแย่ลง?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

 

Your regrеt now, does it hurt?

In the confusion that things have stayed the same?

And I know, now I've learned to never make the same mistake

คุณเสียดายไหมตอนนี้ มันเจ็บไหม?

มันมึนงงมากที่หลายสิ่งมันคงอยู่เหมือนเดิม?

และฉันรู้ ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้ที่จะไม่ทำความผิดเหมือนเดิม

 

Do you think about me

When you're all alone?

When the tide comes in

Tell me where will you go

Do you think about us

When the sky is low?

Do you think about us?

คุณคิดถึงฉัน

เมื่อคุณอยู่คนเดียวหรือไม่?

เมื่อกระแสน้ำเข้ามา

บอกฉันว่าคุณจะไปไหน

คุณคิดถึงเรื่องเราไหม

เมื่อคุณรู้สึกเศร้า?

คุณคิดถึงเรื่องเราไหม?

 

How does it feel, now that I'm gone?

How does it, how does it feel to get low?

How does it feel, now you're alone?

How does it, how does it feel to feel low?

How does it feel?

How does it feel?

How does it feel?

How does it feel?

มันรู้สึกอย่างไร ที่ตอนนี้ฉันจากไปแล้ว?

มันเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรหากเรื่องราวมันแย่ลง?

มันรู้สึกอย่างไร ตอนนี้ที่คุณอยู่คนเดียว?

มันเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรหากเรื่องราวมันแย่ลง?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

 

How does it feel?

Will you call me tonight?

Will you call me tonight?

(How does it feel?)

Feeling your mind

This will never be the same

Pure emotion, let it burn

I'll never make the same mistake

มันรู้สึกอย่างไร

คุณจะโทรหาฉันไหมคืนนี้?

คุณจะโทรหาฉันไหมคืนนี้?

(มันรู้สึกอย่างไร?)

รู้สึกถึงจิตใจของคุณ

นี้มันจะไม่มีทางเป็นเหมือนเดิม

ความรู้สึกล้วนๆ ให้มันเผาไหม้ไป

ฉันจะไม่มีทางทำผิดแบบเดิมอีก

 

How does it feel, now that I'm gone?

How does it, how does it feel to get low?

How does it feel, now you're alone?

How does it, how does it feel to feel low?

How does it feel?

How does it feel?

How does it feel?

How does it feel?

มันรู้สึกอย่างไร ที่ตอนนี้ฉันจากไปแล้ว?

มันเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรหากเรื่องราวมันแย่ลง?

มันรู้สึกอย่างไร ตอนนี้ที่คุณอยู่คนเดียว?

มันเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรหากเรื่องราวมันแย่ลง?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?

มันรู้สึกอย่างไร?