เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Electric – Katy Perry

เพลงใหม่จากตัวแม่ Katy Perry โดยเพลงนี้จะเป็นเพลงฉลองครบรอบ 25 ปีของการ์ตูนในตำนานอย่าง Pokémon นั้นเอง เริ่ดมากค่ะแม่ เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

Electric

สนุก มีสีสัน

 

In the dark, when you feel lost

Wanna be the best, but at what cost?

If you're gonna stay here

Nothing's ever changin', no

Big world, gotta see it all

Gotta get up even when you fall

There's no point in waitin', no

ในความมืด เมื่อคุณรู้สึกหลงทาง

อยากจะเป็นคนที่ดีที่สุด แต่มันมีราคาเท่าไหร่?

ถ้าคุณจะอยู่ที่นี้

ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปได้ ไม่

โลกใหญ่ จะต้องเห็นทุกอย่าง

จะต้องลุกขึ้นแม้ว่าเมื่อคุณล้ม

ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องรอ ไม่

 

(Oh) They'll try to bring you down

(Oh) But you've got the power now

(โอ้) พวกเขาจะพยายามทำให้คุณเสียใจ

(โอ้) แต่คุณมีพลังแล้วตอนนี้

 

I know you feel it (Feel it)

If you believe it, then you can

There's no reason that this life can't be

Electric

Oh, I can see it, see it

If you believe it, then you can

There's no reason that this life can't be

Electric (Yeah)

ฉันรู้ว่าคุณรู้สึก (รู้สึก)

ถ้าคุณเชื่อมัน งั้นคุณก็ทำได้

มันไม่มีเหตุผลที่ชีวิตนี้สามารถ

สนุก มีสีสัน

โอ้ ฉันเห็นมันนะ เห็นเลย

ถ้าคุณเชื่อมัน งั้นคุณก็ทำได้

มันไม่มีเหตุผลที่ชีวิตนี้ไม่อาจจะ

สนุก มีสีสัน

 

Long road, got a ways to go

Took a big step, but you're not alone

'Cause we got each other

There's so much you'll discover

Headstrong, but your heart is stronger

Stay calm walkin' through the fire

I know you're gonna make it out

ถนนยาวไกล มีทางมากมายให้ไป

เดินหน้าอย่างยิ่งใหญ่ แต่คุณไม่อยู่คนเดียว

เพราะเรามีกันและกัน

มันมีอะไรมากมายให้ค้นพบ

มั่นใจไว้ แต่หัวใจของคุณแกร่งขึ้น

เย็นไว้ เดินผ่านไฟ

ฉันรู้ว่าคุณจะทำสำเร็จ

 

(Oh) They'll try to bring you down

(Oh) But you've got the power now

(โอ้) พวกเขาจะพยายามทำให้คุณเสียใจ

(โอ้) แต่คุณมีพลังแล้วตอนนี้

 

I know you feel it, feel it

If you believe it, then you can

There's no reason that this life can't be

Electric

Oh, I can see it, see it

If you believe it, then you can

There's no reason that this life can't be

Electric

ฉันรู้ว่าคุณรู้สึก (รู้สึก)

ถ้าคุณเชื่อมัน งั้นคุณก็ทำได้

มันไม่มีเหตุผลที่ชีวิตนี้สามารถ

สนุก มีสีสัน

โอ้ ฉันเห็นมันนะ เห็นเลย

ถ้าคุณเชื่อมัน งั้นคุณก็ทำได้

มันไม่มีเหตุผลที่ชีวิตนี้ไม่อาจจะ

สนุก มีสีสัน

 

(Oh) They'll try to bring you down

(Oh) You're electric right now

Electric

(Oh) But you've got the power now

(Oh) You've got the power now

Electric

You've got the power now

Woah-oh, yeah, yeah

(โอ้) พวกเขาพยายามที่จะทำให้คุณเสียใจ

(โอ้) พวกเขาสนุกและมีสีสันตอนนี้

มีสีสัน

(โอ้) แต่ตอนนี้คุณมีพลังแล้ว

(โอ้) ตอนนี้คุณมีพลังแล้ว

มีสีสัน

คุณมีพลังแล้วตอนนี้

โว้ว โอ้ โว้ว

 

I know you feel it, feel it

If you believe it, then you can

There's no reason that this life can't be

Electric

Oh, I can see it, see it (Oh, I can see it)

If you believe it, then you can

There's no reason that this life can't be

Electric

ฉันรู้ว่าคุณรู้สึก (รู้สึก)

ถ้าคุณเชื่อมัน งั้นคุณก็ทำได้

มันไม่มีเหตุผลที่ชีวิตนี้สามารถ

สนุก มีสีสัน

โอ้ ฉันเห็นมันนะ เห็นเลย

ถ้าคุณเชื่อมัน งั้นคุณก็ทำได้

มันไม่มีเหตุผลที่ชีวิตนี้ไม่อาจจะ

สนุก มีสีสัน

 

(Oh) They'll try to bring you down

(Oh) You're electric right now

Electric

(Oh) But you've got the power now

(Oh) You've got the power now

You've got the power now

(โอ้) พวกเขาพยายามที่จะทำให้คุณเสียใจ

(โอ้) พวกเขาสนุกและมีสีสันตอนนี้

มีสีสัน

(โอ้) แต่ตอนนี้คุณมีพลังแล้ว

(โอ้) ตอนนี้คุณมีพลังแล้ว

มีสีสัน

คุณมีพลังแล้วตอนนี้