เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Courage to Change – Sia

เพลงนี้เป็นเพลงของ Sia ในอัลบั้มที่วางไว้ว่าจะเปิดตัวปี 2021 ของเธอที่มีชื่อว่า Reasonable Woman นอกจากนั้นยังเป็นเพลงจากภาพยนต์ปี 2020 เรื่อง Music อีกด้วย ตัวเพลงมีพลังสมเป็น Sia ค่ะ ดีมากๆ เลย เรามาแปลเพลงนี้กัน 

 

World, I want to leave you better

I want my life to matter

I am afraid I have no purpose here

I watch the news on TV

Abandon myself daily

I am afraid to let you see the real me

โลก ฉันอยากจะทิ้งคุณไว้ให้ดีขึ้น

ฉันอยากให้ชีวิตฉันมีอะไรบ้าง

ฉันกลัวที่จะไม่มีจุดมุ่งหมายที่นี้

ฉันมองข่าวใน TV

ทิ้งตัวเองไปทุกวัน

ฉันกลัวที่จะปล่อยให้คุณเห็นตัวตนจริงๆ ของฉัน

 

Rain, it falls, rain, it falls

Pouring on me

And the rain, it falls, rain, it falls

Sowing the seeds of love and hope, love and hope

We don't have to stay here, stuck in the weeds

สายฝน มันตก ฝน มันตก

ตกลงใส่ฉัน

และสายฝน มันตก ฝน มันตก

หว่านเมล็ดพันธ์ของความรักและความหวัง ความรักและความหวัง

เราไม่ต้องอยู่ที่นี้ ติดอยู่ในวัชพืช

 

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้? (โอ้)

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้? (โอ้)

 

You’re not alone in all this

You're not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You're not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

 

World, you're not alone in all this

You're not alone, I promise

Standing together we can do anything

I want to leave you better

I want my life to matter

I am afraid I have no purpose here

โลก ฉันอยากจะทิ้งคุณไว้ให้ดีขึ้น

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

ฉันอยากที่จะทิ้งคุณไว้ให้ดียิ่งขึ้น

ฉันอยากให้ชีวิตของฉันมีความหมาย

ฉันกลัวว่าจะไม่มีจุดมุ่งหมายเมื่ออยู่ที่นี้

 

The rain, it falls, rain, it falls

Pouring on me

And the rain, it falls, rain, it falls

Sowing the seeds of love and hope, love and hope

You don't have to stay here, stuck in the weeds

สายฝน มันตก ฝน มันตก

ตกลงใส่ฉัน

และสายฝน มันตก ฝน มันตก

หว่านเมล็ดพันธ์ของความรักและความหวัง ความรักและความหวัง

เราไม่ต้องอยู่ที่นี้ ติดอยู่ในวัชพืช

 

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้? (โอ้)

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้? (โอ้)

 

You're not alone in all this

You're not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You're not alone in all this

You're not alone, I promise

Standing together, we can do anything

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

 

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้? (โอ้)

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม?

ฉันมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้? (โอ้)

 

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You're not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

 

You're not alone in all this

You're not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You're not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง

คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้หรอก

คุณไม่ได้อยู่ลำพัง ฉันสัญญา

ยืนอยู่ด้วยกัน เราสามารถทำได้ทุกอย่าง