เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Clearly – Grace VanderWaal

น้อง Grace ของเดี๊ยนกลับมาในเพลงใหม่ น้องไม่ได้มาเล่นๆ เหมือนเดิม ใน Single นี้เองก็ถูกปล่อยออกมาในปี 2018 โดยเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของชีวิตที่ดูจะเติบโตเกินวัยของเธอ โดยรวมเดี๊ยนชอบพลังของน้องค่ะ เรามาแปลเพลงนี้กัน

 

There's a world outside my door

I don't know it anymore

I'm gonna stay here now

I'm gonna stay here now

Close the curtains, cut the lights

Match the darkness in my mind

It's gonna take me down

It's gonna take me down

มีโลกกว้างใหญ่ข้างนอกประตูของฉัน

ฉันไม่รู้จักมันอีกต่อไปแล้ว

ตอนนี้ฉันจะอยู่ในนี้

ตอนนี้ฉันจะอยู่ในนี้

ปิดผ้าม่าน ปิดไฟ

จุดความมืดมิดในใจของฉัน

มันจะทำให้ฉันรู้สึกแย่

มันจะทำให้ฉันรู้สึกแย่

 

All the roads I've been before

Same mistakes always got me shakin'

And all the signs I once ignored

In my denial, I didn't want to face them

ถนนทั้งหลายที่ฉันเคยเดินทางไปมาก่อน

ความผิดพลาดเดิมๆ มักจะทำให้ฉันตัวสั่น

และสัญญาณต่างๆ ที่ฉันเคยเมินเฉย

ในความดื้อดึงของฉัน ฉันไม่ได้ต้องการจะเผชิญหน้ามันเลย

 

I can see clearly now

The rain has gone

I accept all the things that I cannot change

Gone are the dark clouds

The dawn has come

It's gonna be a bright, bright sunshiny day

ตอนนี้ฉันเห็นชัดแล้ว

สายฝนได้จางหายไป

ฉันยอมรับทุกสิ่งที่ฉันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลง

ที่จากไปคือเมฆหมอกสีดำ

รุ่งอรุณมาถึง

มันจะต้องสว่างไสว วันที่แสงแดดสว่างไสว

 

There's a world outside my door

I forced my feet down to the floor

I'm gonna make it out

I'm gonna make it out

Take a breath and say a prayer

Find the strength in my despair

It's not gonna take me down

It's not gonna take me down

มีโลกกว้างใหญ่ข้างนอกประตูของฉัน

ฉันฝืนเอาเท้าเหยียบพื้น

ฉันจะต้องทำให้ได้

ฉันจะต้องทำให้ได้

สูดหายใจและสวดมนต์

ค้นหาความเข้มแข็งในความสิ้นหวัง

มันจะไม่ทำให้ฉันเสียใจ

มันจะไม่ทำให้ฉันเสียใจ

 

All the roads I've been before

Same mistakes always got me shakin'

And all the signs I once ignored

In my denial, I didn't want to face them

ถนนทั้งหลายที่ฉันเคยเดินทางไปมาก่อน

ความผิดพลาดเดิมๆ มักจะทำให้ฉันตัวสั่น

และสัญญาณต่างๆ ที่ฉันเคยเมินเฉย

ในความดื้อดึงของฉัน ฉันไม่ได้ต้องการจะเผชิญหน้ามันเลย

 

I can see clearly now

The rain has gone

I accept all the things that I cannot change

Gone are the dark clouds

The dawn has come

It's gonna be a bright, bright sunshiny day

It's gonna be a bright, bright sunshiny day

ตอนนี้ฉันเห็นชัดแล้ว

สายฝนได้จางหายไป

ฉันยอมรับทุกสิ่งที่ฉันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลง

ที่จากไปคือเมฆหมอกสีดำ

รุ่งอรุณมาถึง

มันจะต้องสว่างไสว วันที่แสงแดดสว่างไสว

มันจะต้องสว่างไสว วันที่แสงแดดสว่างไสว

 

All the pain in my sorrow

Won't change today, only ruin tomorrow

All the pain in my sorrow

Won't change today, only ruin tomorrow

ความเจ็บปวดในความเศร้าโศกของฉัน

จะไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกวันนี้ มีเพียงแค่ทำให้วันพรุ่งนี้ไม่สวยงาม

ความเจ็บปวดในความเศร้าโศกของฉัน

จะไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกวันนี้ มีเพียงแค่ทำให้วันพรุ่งนี้ไม่สวยงาม

 

I can see clearly now

The rain has gone

I accept all the things that I cannot change

Gone are the dark clouds

The dawn has come

It's gonna be a bright, bright sunshiny day

It's gonna be a bright, bright sunshiny day

ตอนนี้ฉันเห็นชัดแล้ว

สายฝนได้จางหายไป

ฉันยอมรับทุกสิ่งที่ฉันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลง

ที่จากไปคือเมฆหมอกสีดำ

รุ่งอรุณมาถึง

มันจะต้องสว่างไสว วันที่แสงแดดสว่างไสว

มันจะต้องสว่างไสว วันที่แสงแดดสว่างไสว