เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง BWU – Tegan and Sara

Sara เป็นคนเขียนเพลงนี้เองเลย เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ไม่ได้หวังว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดอยู่ที่การแต่งงาน ซึ่ง BWU ก็เป็นคำย่อมาจาก  “Be With You” เพราะโดยส่วนตัวแล้วซาร่าไม่ชอบเวลามันสะกดน่ะนะ

 

I love you

I don't need a ring to

Prove that you're worthy

You're under my skin

It's easy

I don't need a lock to

Prove that you trust me

I walk the walk

ฉันรักเธอ

ไม่ต้องการแหวนที่จะ

พิสูจณ์ว่าเธอมีค่าแค่ไหน

เธอเป็นหนึ่งเดียวกับฉัน

มันแสนง่าย

ไม่ต้องการกุญแจที่รั้งเราไว้ด้วยกัน

เพื่อพิสูญความเชื่อใจ

และเราจะเดินไปด้วยกัน

 

To be with you

Just to be with you

Oh, to be with you

Just to be with you

เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกัน

แค่ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

โอ้ ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

แค่ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

 

Save your first and last dance for me

I don't need a white wedding

Save your first and last born for me

We don't need a white wedding

All the girls I loved before

Told me they signed up for more

Save your first and last chance for me

Cause I don't want a white wedding

เก็บให้ฉันได้เต้นรำเป็นคนแรกและคนสุดท้ายของเธอ

ไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

เก็บลูกคนแรกและคนสุดท้ายให้เป็นของเรา

ไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

ผู้หญิงทุกคนที่ฉันคบมา

ล้วนบอกว่าอยากเอาอีก

เก็บโอกาสแรกและสุดท้ายไว้ให้ฉัน

เพราะฉันไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

 

I told you

I struggled to say before

Ain't no worry

By letting you in

It's easy

How quickly the faults set in

When I'm happy

I stop the clock

ฉันเคยบอกเธอ

มันยากที่จะพูดออกมา

เธอไม่ต้องกังวล

ฉันจะเปิดใจให้เธอ

มันแสนง่าย

ให้ทุกอย่างลงตัวกับเรา

ฉันสุขเหลือเกิน

ที่สามารถหยุดเวลาไว้กับเธอ

 

To be with you

Just to be with you

Oh, to be with you

Just to be with you

เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกัน

แค่ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

โอ้ ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

แค่ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

 

Save your first and last dance for me

I don't need a white wedding

Save your first and last born for me

We don't need a white wedding

All the girls I loved before

Told me they signed up for more

Save your first and last chance for me

Cause I don't want a white wedding

เก็บให้ฉันได้เต้นรำเป็นคนแรกและคนสุดท้ายของเธอ

ไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

เก็บลูกคนแรกและคนสุดท้ายให้เป็นของเรา

ไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

ผู้หญิงทุกคนที่ฉันคบมา

ล้วนบอกว่าอยากเอาอีก

เก็บโอกาสแรกและสุดท้ายไว้ให้ฉัน

เพราะฉันไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

 

Keep your name

You can keep your dates

Keep your name

You can keep your fame

Keep your name

You can keep your dates

Keep your name

You can keep it all

Keep your name

You can keep your dates

Keep your name

You can keep your fame

Keep your name

You can keep your dates

Keep your name

You can keep it all

เก็บชื่อเธอไว้

ให้เก็บเดทของเธอไว้

เก็บชื่อเธอไว้

ให้เธอเก็บชื่อเสียงเธอไว้

เก็บชื่อเธอไว้

ให้เก็บเดทของเธอไว้

เก็บชื่อเธอไว้

ให้เธอเก็บไว้ทุกอย่าง

เก็บชื่อเธอไว้

ให้เธอเก็บชื่อเสียงเธอไว้

ให้เก็บเดทของเธอไว้

เก็บชื่อเธอไว้

ให้เธอเก็บไว้ทุกอย่าง

 

Save your first and last dance for me

I don't need a white wedding

Save your first and last born for me

We don't need a white wedding

All the girls I loved before

Told me they signed up for more

Save your first and last chance for me

Cause I don't want a white wedding

เก็บให้ฉันได้เต้นรำเป็นคนแรกและคนสุดท้ายของเธอ

ไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

เก็บลูกคนแรกและคนสุดท้ายให้เป็นของเรา

ไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู

ผู้หญิงทุกคนที่ฉันคบมา

ล้วนบอกว่าอยากเอาอีก

เก็บโอกาสแรกและสุดท้ายไว้ให้ฉัน

เพราะฉันไม่ต้องการงานแต่งที่เริศหรู