เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Angel – The Weeknd

เพลงตามคำขอร้อนๆ มาเสิร์ฟแล้วจ๊า เหมือนว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงใหม่ของ The weeknd ปะ เดี๊ยนเพิ่งเห็นว่านางฮอตขนาดเป็นศิลปินรับเชิญไปร้องบนโชว์ของ Victoria’s Secret Fashion Show อีกปีแล้ว คือนางคงเหมาะกับสไตล์นางฟ้าละมั้ง ซึ่งก็จริงนะ เพลงนางแซบจริงจังอะ เอ้า เรามาแปลเพลงนี้กันจ๊า

 

The Weeknd

 

Angel, oh oh oh oh

Knew you were special from the moment I saw you

I saw you, yeah

I said angel, oh oh oh oh

I feel you're closer every time I call you, I call you

นางฟ้า

ผมรู้ว่าคุณพิเศษตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นคุณ

ผมเห็นคุณ

ผมพูดเลยว่านี้มันนางฟ้าชัดๆ

ผมรู้สึกว่าคุณน่าดึงดูดเหลือเกินทุกครั้งที่ผมเรียกชื่อคุณ

 

Cause all I see are wings, I can see your wings

But I know what I am and the life I live, yeah, the life I live

And even though I sin, maybe we are born to live

But I know time will tell if we're meant for this

Yeah, if we're meant for this

เพราะผมเห็นปีก ผมเห็นปีกของคุณ

แต่ผมรู้ว่าผมเป็นอะไรและใช้ชีวิตยังไง ใช่แล้ว ชีวิตที่ผมมีนะ

และถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนบาป แต่เราอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิต

แต่ผมก็รู้ว่าเวลาจะบอกเราเองว่าเราถลำลึกกับมันมากไปไหม

ใช่เลย เราถลำลึกไปไหมนะ

 

And if we're not, I hope you find somebody

I hope you find somebody, I hope you find somebody

I hope you find somebody to love, somebody to love

Somebody to love, yeah, yeah, yeah

และถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น ผมก็หวังว่าคุณจะหาคนใหม่ได้

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคน ผมหวังว่าคุณจะหาเจอนะ

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคนมารัก ใครสักคนที่คุณจะรัก

ใครสักคนที่คุณจะรัก ใช่เลย

 

Said angel, woah oh oh oh

You'll probably never take me back and I know this

Yeah I know this, aw man

I said angel, woah oh oh oh

I'm so desensitized to feeling these emotions

Yeah, no emotions baby

ต้องบอกเลยว่าคุณนะเป็นนางฟ้า

บางทีคุณอาจจะไม่มีทางปล่อยผมไป ผมรู้น่ะ

ใช่เลย ผมรู้ดี โอ้ให้ตาย

บางทีผมอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย และไร้อารมณ์ไปแล้ว

ใช่แล้ว ผมไม่มีความรู้สึกเลย ที่รัก

 

Cause all I see are wings, I can see your wings

But I know what I am and the life I live, yeah, the life I live

And even though I sin, we all want to live

But I know time will tell if we're meant for this

Yeah if we're meant for this

เพราะผมเห็นปีก ผมเห็นปีกของคุณ

แต่ผมรู้ว่าผมเป็นอะไรและใช้ชีวิตยังไง ใช่แล้ว ชีวิตที่ผมมีนะ

และถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนบาป แต่เราอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิต

แต่ผมก็รู้ว่าเวลาจะบอกเราเองว่าเราถลำลึกกับมันมากไปไหม

ใช่เลย เราถลำลึกไปไหมนะ

 

And if we're not, I hope you find somebody

I hope you find somebody, I hope you find somebody

I hope you find somebody to love, somebody to love

Somebody to love, yeah, yeah, yeah

และถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น ผมก็หวังว่าคุณจะหาคนใหม่ได้

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคน ผมหวังว่าคุณจะหาเจอนะ

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคนมารัก ใครสักคนที่คุณจะรัก

ใครสักคนที่คุณจะรัก ใช่เลย

 

And even though we live inside

A dangerously empty life

You always seem to bring the light

You always seem to bring the light

And even though we live inside

A dangerously empty life

You always seem to bring me light

You always seem to bring me light

และถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ใน

ชีวิตที่อันตรายและไม่มีความหมายอะไรเลย

คุณก็ดูเหมือนว่าจะส่องสว่างให้ชีวิตผม

คุณก็ดูเหมือนว่าจะส่องสว่างให้ชีวิตผม

และถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ใน

ชีวิตที่อันตรายและไม่มีความหมายอะไรเลย

คุณก็ดูเหมือนว่าจะส่องสว่างให้ชีวิตผม

คุณก็ดูเหมือนว่าจะส่องสว่างให้ชีวิตผม

 

I hope you find somebody

I hope you find somebody, I hope you find somebody

I hope you find somebody to love, somebody to love

Somebody to love, yeah, yeah, yeah, oh

I hope you find somebody

I hope you find somebody, I hope you find somebody

I hope you find somebody to love, somebody to love

Somebody to love, yeah, yeah, yeah, oh

I hope you find somebody

I hope you find somebody, I hope you find somebody

I hope you find somebody to love, somebody to love

Somebody to love, yeah, yeah, yeah, oh

และถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น ผมก็หวังว่าคุณจะหาคนใหม่ได้

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคน ผมหวังว่าคุณจะหาเจอนะ

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคนมารัก ใครสักคนที่คุณจะรัก

ใครสักคนที่คุณจะรัก ใช่เลย

ผมก็หวังว่าคุณจะหาคนใหม่ได้

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคน ผมหวังว่าคุณจะหาเจอนะ

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคนมารัก ใครสักคนที่คุณจะรัก

ใครสักคนที่คุณจะรัก ใช่เลย

ผมก็หวังว่าคุณจะหาคนใหม่ได้

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคน ผมหวังว่าคุณจะหาเจอนะ

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคนมารัก ใครสักคนที่คุณจะรัก

ใครสักคนที่คุณจะรัก ใช่เลย

 

Ooh somebody baby, I hope you find somebody

I hope you find somebody, I hope you find somebody baby

Somebody to love, somebody to love

Yeah, yeah, yeah

โอ้ ใครสักคนที่ผมหวังว่าคุณจะมาได้นะ

ผมหวังว่าคุณจะหาใครสักคน ผมหวังว่าคุณจะหาเจอนะ

หาใครสักคนมารัก ใครสักคนที่คุณจะรัก

ใช่เลย