เพลงแปลล่าสุด

แปลเพลง Calling Me – Aquilo

เป็นเพลงของ Aquilo อีกเพลงหนึ่งที่เดี๊ยนขอหยิบมาแปลต่อจาก Losing You คือจริงๆ แล้วเดี๊ยนชอบผลงานเพลงของพวกเค้ามาเลยนะ เดี๊ยนไม่ได้จิ้นวายแต่อย่างใด เพลงเค้าดีจริงค่ะ ถ้าไม่เชื่อเดี๊ยนเรามาลองฟังและแปลเพลงนี้ไปพร้อมๆ กันเลย

 

A light piece of glass

Begins to fall, it makes me wonder

How do I make use of this?

I stumble around to find that

This is all I've got

I stumble around to find that

This is all I need

เศษแก้วบางๆ

เริ่มร่วงลงไป มันทำให้ฉันประหลาดใจ

ฉันจะเอามันมาใช้ได้อย่างไรนะ?

ฉันงุ่มง่ามไปรอบๆ เพื่อที่จะพบว่า

นี้คือสิ่งเดียวที่ฉันได้มา

ฉันงุ่มง่ามไปรอบๆ เพื่อที่จะพบว่า

นี้คือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการ

 

Oh, and the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me

โอ้ และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไป

 

A sudden thought of disbelief

Clouds my every conscience

But how do we seek refuge here?

I panic a bit to find out that

This is all I've got

I panic a bit to find out that

This is all I need

ความคิดว่าจะไม่เชื่อนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

บดบังสติของฉันทั้งหมด

แต่เราจะหาที่หลบภัยที่นี้ได้ยังไง

ฉันกระวนกระวายเล็กน้อยที่จะพบว่า

นี้คือทั้งหมดทื่ฉันหามาได้

ฉันกระวนกระวายเล็กน้อยที่จะพบว่า

นี้คือทั้งหมดที่ฉันต้องการ

 

Oh, and the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me

โอ้ และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไป

 

How could I misstep?

Trouble might speak back

How could I misstep?

Trouble might speak back

ฉันก้าวพลาดไปได้อย่างไร?

ปัญหาอาจจะตอกกลับมา

ฉันก้าวพลาดไปได้อย่างไร?

ปัญหาอาจจะตอกกลับมา

 

Oh, and the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me

โอ้ และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไป

 

Oh, and the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me home

And the wake up is calling me

โอ้ และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไปบ้าน

และการตื่นขึ้นมานั้นคือการเรียกฉันกลับไป